CERCADOR
HOME > IQS TECH TRANSFER > GRUPS D'INVESTIGACIÓ > Grup d’Enginyeria i Simulació de Processos Ambientals
School of Engineering

Grup d’Enginyeria i Simulació de Processos Ambientals

(GESPA)

La recerca de GESPA s’emmarca dins de l’enginyeria ambiental i la simulació molecular i de processos. El grup està constituït per un equip de científics multidisciplinaris que combinen l’enginyeria química, la biotecnologia i l’anàlisi amb un enfocament teòric-experimental per a avançar en la sostenibilitat dels processos. L’objectiu és donar resposta als reptes actuals de la societat: canvi climàtic, escassetat d’aigua i creixement poblacional.

 

Les principals línies de recerca del grup es focalitzen en tres grans àrees:

 

 1. Tractament i reutilització d’aigua: Desenvolupament de nous processos més eficients i sostenibles de desinfecció, oxidació avançada (AOP), adsorció, membranes, biofilms, eliminació de compostos orgànics recalcitrants mitjançant fongs i eliminació de nitrogen mitjançant nitrificació parcial i processos Anammox.
 2. Mitigació de l’impacte de gasos d’efecte d’hivernacle: Captura, transport, emmagatzematge i/o transformació de CO₂, reducció d’emissions de N2O en tractament d’aigües i tractament de gasos fluorats.
 3. Creixement energètic sostenible: Valorització energètica de la biomassa, optimització de processos de biorefineria lignocelulòsica per a l’obtenció de biocombustibles de 2a i 3a generació i de resines fenòliques a partir de la lignina, i cerca de solvents alternatius més eficients i mediambientalment sostenibles.

Aquestes àrees de recerca es complementen amb dues grans línies transversals aplicables a les tres àrees anteriors:

 

Modelització molecular i de processos: Desenvolupament i aplicació d’equacions d’estat avançades (SAFT) per a caracteritzacions termofísiques de solvents i fluids d’interès, simulacions de dinàmica molecular i Monte Carlo, dinàmica computacional de fluids (CFD), simulacions de procés (Aspen Hysys) i anàlisi de cicle de vida (ACV).

 

Tècniques Analítiques: desenvolupament de mètodes per a la determinació analítica de contaminants orgànics persistents (dioxines, furans, bifenils policlorats, retardants de flama, etc.) i la seva aplicació al seguiment de processos de degradació i a l’establiment de nivells dels mateixos en matrius ambientals i alimentàries.

 

En aquest entorn GESPA realitza les seves activitats de R+D i transferència de tecnologia en les línies:

 • Modelització molecular i de processos
 • Desenvolupament i aplicació d’equacions d’estat avançades (SAFT) per a caracteritzacions termofísiques de solvents i fluids d’interès.
 • Simulacions de dinàmica molecular i Monte Carlo, dinàmica computacional de fluids (CFD)
 • Simulacions de procés (Aspen Hysys) i anàlisi de cicle de vida (ACV)
 • Tècniques analítiques
 • Determinació analítica de contaminants orgànics persistents (dioxines, furans, bifenils policlorats, retardants de flama, etc.)
 • Aplicació al seguiment de processos de degradació i a l’establiment de nivells dels mateixos en matrius ambientals i alimentàries.
 • Cromatògraf de gasos (HRGC) acoblat a Espectròmetre de masses d’alta resolució (HRMS)
 • Cromatògrafs de gasos (HRGC) amb detector de ionització de flama (FID) i de captura d’electrons (ECD)

COORDINADOR:

Dr. Jordi Díaz Ferrero

Degà IQS School of Engineering - Responsable Grup GESPA - Professor Catedràtic
+34932672000
VEURE MÉS

MEMBRES:

Sra. Montse Gasser Rubinat

Laboratori Mediambiental
+34932672000

Sr. Ramon Martí Ibáñez

Responsable del Laboratori Mediambiental
+34932672000

Sra. Mª Jesús Montaña Castillo

Laboratori Mediambiental
+34932672000

Dr. Xavier Ortiz Almirall

Professor contractat Doctor
+34932672000
VEURE MÉS

Sr. Damià Palmer Comas

IQS School of Engineering
+34932672000

COL·LABORADORS EXTERNS

Sra. Susana Gonzales

CETAQUA

Sr. Carmelo Llorente López

TEQMA

Sr. Jose Miguel Osuna

Hidroquimia

Sr. Oriol Iglesias Redondo

Chemipol

Sr. Jordi Vinyoles Cartanyà

Companyia Aigües Sabadell

Sra. Belén Galofré Porcar

Aigües de Barcelona

INSTAL·LACIONS

Laboratori Mediambiental

NOTÍCIES RELACIONADES

Investigació

Avançant cap a la supressió de gasos fluorats

16/12/2021
El grup GESPA d’IQS i la URV treballen conjuntament en el projecte STOP-F-GAS, on estudien, des del marc de l'economia circular, el desenvolupament de noves tecnologies d’absorció dels gasos fluorats per a la seva reutilització i obtenció de nous productes refrigerants més sostenibles.
LLEGIR NOTÍCIA
Investigació

TQ-GCMS/MS, una tècnica alternativa per a l’anàlisi de dioxines

04/10/2021
Shimadzu ha cedit a IQS, a través d’Izasa Scientific, l’equip TQ-8058NX, un GCMS de triple quadrupol d’avançades especificacions que es fa servir per a l’avaluació en l’anàlisi de dioxines i el desenvolupament de metodologies específiques relacionades.
LLEGIR NOTÍCIA
Investigació

Làmpades UV-LED per a la sostenibilitat dels tractaments d’aigües (REGiREU)

03/05/2021
Investigadors d’IQS han format part del projecte REGiREU, en el que l’objectiu és substituir la gestió actual del cicle de l’aigua per un model d’acord amb els principis d’Economia Circular, liderant l’estudi de substitució de les làmpades de mercuri per les d’UV-LEDs.
LLEGIR NOTÍCIA
Veure totes les notícies

ÚLTIMS PROJECTES

RFC + PU (Integrated RadioFrequency heated CO2 Capture and Plasma Utilisation)

Radiofrequency heating prototype to accelerate Carbon Capture
Entitat financera:
Grup d'investigació associat:
Grup d’Enginyeria i Simulació de Processos Ambientals (GESPA)

STOP-F-GAS (Reducción de gases-fluorados: de la escala molecular a la ingeniería de procesos)

Diseño de solventes sostenibles capaces de recuperar selectivamente los F-Gases y su reutilización.
Entitat financera:
Grup d'investigació associat:
Grup d’Enginyeria i Simulació de Processos Ambientals (GESPA)

RESTE3 (Red Europea de contaminantes biológicos en aguas residuales)

Research Towards Europe: Action Plan for the Coordination of a project in Call H2020 and Horizon Euro
Entitat financera:
Grup d'investigació associat:
Grup d’Enginyeria i Simulació de Processos Ambientals (GESPA)
1 2
Veure més projectes