CERCADOR
HOME > ACTUALITAT > Avançant cap a la supressió de gasos fluorats

Avançant cap a la supressió de gasos fluorats

16/12/2021
El grup GESPA d’IQS i la URV treballen conjuntament en el projecte STOP-F-GAS, on estudien, des del marc de l'economia circular, el desenvolupament de noves tecnologies d’absorció dels gasos fluorats per a la seva reutilització i obtenció de nous productes refrigerants més sostenibles.

Avançant cap a la supressió de gasos fluorats

A l’acord de Kigali del 2016, es van establir noves i estrictes dates límit per abandonar l’ús dels diferents gasos fluorats. Aquests gasos, àmpliament utilitzats en sistemes de refrigeració, aires condicionats i aïllaments, entre altres usos, tenen un potencial d’escalfament global (PEG) molt elevat, no assumible actualment dins l’escenari de canvi climàtic accelerat en el qual estem immersos.

Aquesta situació demana accions urgents per a la reducció dràstica d’aquestes emissions. Una alternativa a curt termini, mentre es busquen noves formulacions amb menor PEGs, consisteix en el reciclatge de les mescles existents, evitant nova producció, en la línia dels principis d’economia circular. Lamentablement,  no existeixen a hores d’ara tecnologies eficients per a la recuperació i separació d’aquests gasos en compostos purs, i quasi sempre acaben incinerats com a tractament final. Així doncs, el model actual és molt perjudicial des del punt de vista ambiental i es requereixen mesures urgents per a modificar-lo. En aquest sentit, la legislació de la UE en matèria de gasos fluorats és molt estricte, amb unes quotes establertes, tant per a la seva importació com per a la seva producció, que s’aniran reduint en els pròxims anys.

El Grup d’Enginyeria i Simulació de Processos Ambientals – GESPA – d’IQS School of Engineering porta ja temps treballant en el desenvolupament de tècniques que permetin la separació de gasos fluorats per la seva reutilització. Concretament, aquest grup ha format part del projecte europeu KET4F-GAS, conclòs recentment, un consorci format per centres tecnològics, fundacions, administració pública, empreses i universitats del sud d’Europa, on s’han desenvolupat dues tecnologies de recuperació de gasos fluorats (basades en membranes i adsorció) i s’han construït dos prototips amb aquestes tecnologies per a ser utilitzats en plantes gestores d’aquest tipus de gasos.

Nou projecte STOP-F-GAS

Seguint amb aquesta línia, els investigadors d’IQS, liderats pel Dr. Rafael Gonzalez i pel Dr. Oriol Pou, treballen en un nou projecte anomenat STOP-F-GAS, on estudien, des del marc de l’economia circular, el desenvolupament de noves tecnologies d’absorció dels gasos fluorats per a la seva reutilització. El projecte, que es duu a terme en col·laboració amb el Dr. Fèlix Llovell de la Universitat Rovira i Virgili, és finançat dins del Programa Estatal d’R+D+i orientada als Reptes de la Societat del Plan Nacional del Ministerio de Ciencia e Innovación – Agencia estatal de investigación. Concretament, el projecte STOP-F-GAS està inclòs dins del Repte “Canvi climàtic i utilització de recursos naturals i matèries primeres

STOP-F-GAS té dos objectius fonamentals:

  • El primer objectiu és el desenvolupament de noves tecnologies de separació dels gasos fluorats mitjançant la utilització de Solvents Eutèctics Profunds (SEPs), una nova categoria de solvents ‘verds’. Aquests solvents poden ser modificats químicament per tal d’absorbir diferents compostos de forma selectiva, a més de tenir un fort caràcter electrolític. Aquestes característiques, juntament amb l’elevada polaritat dels F-gasos, permeten l’absorció d’aquests, plantejant noves alternatives per la seva recuperació i reutilització, que seran provades mitjançant experimentació i simulació de processos.
  • Per altra banda, i un cop recuperats, el projecte proposa la reutilització dels gasos fluorats recuperats, barrejant-los amb altres compostos que tenen PEGs més baix, com són les hidrofluorolefines o el mateix CO2, amb la finalitat de trobar nous productes refrigerants més sostenibles.

Mitjançant aquest projecte i amb l’expertesa en enginyeria química, termodinàmica, simulació de processos i anàlisis de cicle de vida dels dos equips d’investigadors, es preveu donar resposta i solucions als greus problemes mediambientals que genera l’ús dels gasos fluorats, en el marc dels principis de l’economia circular.

PERSONES RELACIONADES:

Dr. Rafael González Olmos

Responsable Grup GESPA - Professor Titular
+34932672000
VEURE MÉS

COL·LABORADORS RELACIONATS

Universitat Rovira i Virgili

GRUP D'INVESTIGACIÓ RELACIONAT

GESPA

Grup d'Enginyeria i Simulació de Processos Ambientals

School of Engineering

Grup d’Enginyeria i Simulació de Processos Ambientals

La seva activitat se centra en l'enginyeria ambiental i la simulació molecular i de processos per a donar resposta als reptes actuals de la societat: canvi climàtic, escassetat d'aigua i creixement poblacional.

PROJECTES RELACIONATS

KET4F-Gas (Medio Ambiente)

Reducción del Impacto Ambiental de los Gases Fluorados en el espacio Sudoe mediante Tecnologías Facilitadoras Esenciales
Entitat financera:
Grup d'investigació associat:
Grup d’Enginyeria i Simulació de Processos Ambientals (GESPA)

ALTRES NOTÍCIES RELACIONADES:

Tesis Doctoral

Noves metodologies i estratègies per a la recuperació de gasos fluorats

31/03/2023
El Dr. Daniel Jovell va defensar la seva tesi doctoral a IQS, enfocada al disseny i l’optimització de sistemes de reciclatge i recuperació de gasos fluorats mitjançant simulació multiescala, combinant diverses eines de termodinàmica avançada.
LLEGIR NOTÍCIA