CERCADOR
HOME > IQS TECH TRANSFER > INSTAL·LACIONS > Laboratori d’Economia Circular i Sostenibilitat

Laboratori d’Economia Circular i Sostenibilitat

Laboratori dedicat a promoure la integració de processos (reacció-separació) i la recerca de noves tecnologies de recuperació i reciclatge d'efluents gasosos i aquosos, així com residus. El laboratori disposa també d'una unitat per analitzar la sostenibilitat dels processos tant a la indústria química com a la indústria de depuració d'aigua mitjançant simuladors de processos i programes d'anàlisi de cicle de vida. Compta amb una consolidada experiència en el camp de la recuperació i reutilització de gasos d'efecte hivernacle (CO₂, gasos fluorats), regeneració d'aigua (mitjançant processos d'adsorció, oxidació avançada i membranes) i valorització de residus (bioplàstics, determinació de contaminants persistents).

LÍNIES DE TREBALL

  • Captura de CO₂
  • Conversió de CO₂
  • Recuperació d’efluents gasosos
  • Valorització de residus

 

  • Tractaments d’aigües (adsorció, oxidació, membranes)
  • Optimització de tecnologies ambientals
  • Anàlisi de Cicle de Vida
  • Petjada de Carboni i Petjada Hídrica

 

LLISTAT D'EQUIPAMENT

Equips per l’estudi d'adsorbents (líquids / gasos)

Equip de mesura de solubilitat de gasos per a estudi d'absorbents líquids

Equips per a estudis d'oxidació avançada (fotoreactors, reactors electroquímics)

Equips per anàlisi d'aigües residuals (phmetre, turbidímetre, espectrofotòmetre, sondes)

Reactors de radiofreqüència / plasma

Software d'anàlisi de cicle de vida

Software de simulació de processos químics

Software de simulació de processos de tractament d'aigües residuals

RESPONSABLE

Dr. Rafael González Olmos

Responsable Grup GESPA - Professor Titular
+34932672000
VEURE MÉS

GRUP D'INVESTIGACIÓ

GESPA

Grup d'Enginyeria i Simulació de Processos Ambientals

School of Engineering

Grup d’Enginyeria i Simulació de Processos Ambientals

La seva activitat se centra en l'enginyeria ambiental i la simulació molecular i de processos per a donar resposta als reptes actuals de la societat: canvi climàtic, escassetat d'aigua i creixement poblacional.

NOTÍCIES RELACIONADES

Tesis Doctoral

Predicció d’emissions de dioxines i furans

15/06/2023
El Dr. Damià Palmer ha defensat la seva tesi doctoral a IQS, on ha construït un model matemàtic capaç de predir les emissions de dioxines i furans en processos d’incineració de residus urbans, i poder controlar els problemes mediambientals associats a aquests processos.
LLEGIR NOTÍCIA
Investigació

Tecnologies de captura i reutilització de CO2

13/06/2023
IQS i GasN2 treballen conjuntament en l’optimització d’una tecnologia pròpia per a la captura i reutilització de CO2 per adsorció en usos industrials, una solució d’economia circular i ambientalment necessària.
LLEGIR NOTÍCIA
Tesis Doctoral

Reptes en vehicles elèctrics: matèries primeres crítiques

07/06/2023
El Dr. Jordi Mas Peiró va defensar la seva tesi doctoral a IQS, on ha estudiat les principals tecnologies de bateries emprades en l’electrificació del sector automobilístic i les matèries primeres crítiques necessàries per produir-les.
LLEGIR NOTÍCIA
Tesis Doctoral

Noves metodologies i estratègies per a la recuperació de gasos fluorats

31/03/2023
El Dr. Daniel Jovell va defensar la seva tesi doctoral a IQS, enfocada al disseny i l’optimització de sistemes de reciclatge i recuperació de gasos fluorats mitjançant simulació multiescala, combinant diverses eines de termodinàmica avançada.
LLEGIR NOTÍCIA
Investigació

Avançant cap a la supressió de gasos fluorats

16/12/2021
El grup GESPA d’IQS i la URV treballen conjuntament en el projecte STOP-F-GAS, on estudien, des del marc de l'economia circular, el desenvolupament de noves tecnologies d’absorció dels gasos fluorats per a la seva reutilització i obtenció de nous productes refrigerants més sostenibles.
LLEGIR NOTÍCIA
Investigació

Làmpades UV-LED per a la sostenibilitat dels tractaments d’aigües (REGiREU)

03/05/2021
Investigadors d’IQS han format part del projecte REGiREU, en el que l’objectiu és substituir la gestió actual del cicle de l’aigua per un model d’acord amb els principis d’Economia Circular, liderant l’estudi de substitució de les làmpades de mercuri per les d’UV-LEDs.
LLEGIR NOTÍCIA