CERCADOR

CERTIFICACIONS & HOMOLOGACIONS

En aquesta pàgina pots consultar i descarregar totes les certificacions i acreditacions de IQS Tech Transfer.

Certificació ISO 9001

IQS disposa de la certificació per AENOR segons la norma UNE-EN ISO 9001:2015 per al Disseny i realització de projectes i serveis de recerca, desenvolupament i innovació tecnològica, així com la realització d’anàlisis químiques, fisicoquímiques, biològiques i mecàniques, la prestació de serveis de consultoria científica i tecnològica en els sectors de medi ambient, productes per a alimentació humana i animal, productes farmacèutics i cosmètics, productes fitosanitaris, productes de química bàsica i química d’especialitats i processos químics, biotecnològics i industrials. (ER-0992/2000 IQS).

Acreditacions ISO 17025

IQS disposa d’acreditacions d’acord amb la norma UNE-EN ISO/IEC 17025, que garanteixen la nostra competència tècnica en determinats assajos, així com la confiança i credibilitat en els resultats obtinguts.

Comptem amb les següents acreditacions ISO 17025:

 

Acreditació per ENAC segons la norma UNE-EN ISO/IEC 17025 per a la realització d’assajos en el sector mediambiental (196/LE344) en matrius d’emissions, inmissions, cendres, aigües, sòls i sediments:

 

-Anàlisi de dioxines i furans (PCDD/F) en totes les matrius

-PCB (DL-PCB, NDL-PCB), HAP (16 EPA incloent benzo(a)pirè) en emissions atmosfèriques

 

Acreditació per ENAC segons la norma UNE-EN ISO/IEC 17025 per a la realització d’assajos químics de traces de contaminants orgànics persistents en productes agroalimentaris (196/LE958):

 

-Anàlisi de dioxines, furans (PCDD/F), PCB similars a dioxines (DL-PCBs) i PCB no similars a dioxines (NDL-PCB) en productes per a alimentació humana i animal

Estudis NCF

IQS compta amb el certificat de compliment de Normes de Correcta Fabricació, establertes en Directiva 2003/94/CE, Directiva 91/412/CE, el qual emet l’Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris.
L’abast inclou la realització d’activitats de control de qualitat (anàlisis fíisicoquímiques) de principis actius, medicaments i matèries primeres en general, relacionades amb medicaments comercialitzats i amb medicaments en recerca.

 

IQS també disposa del Certificat emès per l’autoritat competent de la Generalitat de Catalunya.

Així mateix, IQS disposa també del certificat de compliment dels requisits de la Part I de la UE Good Manufacturing Practices (GMP) Guidelines emès per part de Forum Auditorías, que audita els nostres serveis en nom de diverses empreses del sector farmacèutic.

Reconeixement Tecnio-Acció

IQS Tech Transfer és agent acreditat TECNIO en la categoria de desenvolupador de tecnologia. Aquest segell és atorgat per la Generalitat de Catalunya a través de ACCIÓ per a identificar on es troba la tecnologia més innovadora, els proveïdors que l’ofereixen i els facilitadors que participen en el procés de transferència de tecnologia i coneixement.

ALTRES RECONEIXEMENTS

Sent fidels a un dels nostres principis fonamentals, la col·laboració amb les indústries i les empreses, disposem també d’altres reconeixements. Això ens permet consolidar i renovar dia rere dia la confiança que dipositen les empreses en la nostra feina.

 

Habilitació per part de l’Oficina d’Acreditació d’Entitats Col.laboradores (Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya) d’acord amb el Decret 60/2015, com a laboratori en assaig en l’àmbit de la prevenció de la contaminació atmosfèrica en el camp d’actuació: “Dioxines i furans (PCDD i PCDF) segons UNE-EN 1948-2 i UNE-EN 1948-3”. Entitat subscrita al Registre d’entitats col·laboradores de medi ambient amb el codi 045-LA-A.

 

Centre inscrit al Registre de Laboratoris Agroalimentaris de Catalunya.

 

Centre homologat per la Direcció General de Consum i Seguretat Industrial de la Generalitat de Catalunya per a l’avaluació de les Declaracions Obligatòries de Risc d’Accidents Majors.

CONTACTA AMB NOSALTRES

Completa el formulari amb la sol·licitud d'informació o de pressupost i ens posarem en contacte amb tu al més aviat possible.