CERCADOR
HOME > SOLUCIONS > Medi ambient, sostenibilitat i energia

Medi ambient, sostenibilitat i energia

Serveis d'anàlisi ambiental d'acord amb els requeriments legals, així com projectes d'enginyeria ambiental i sostenibilitat, per a donar resposta als reptes actuals.

COMPTEM AMB PROFESSIONALS I MITJANS PER A GARANTIR LA MÀXIMA QUALITAT DELS NOSTRES SERVEIS

ANÀLISI AMBIENTAL

 • Emissions i immissions atmosfèriques
 • Vegetació, sòls, cendres
 • Residus, aigües i lixiviats

CONTROL DE CONTAMINANTS

 • Contaminants orgànics persistents: PCDD/F, PCB, PBDE i HAP
 • Contaminants orgànics emergents: fàrmacs, cianotoxines, PFAS i pesticides

SEGURETAT MEDIAMBIENTAL

 • Assessorament en seguretat mediambiental
 • Anàlisi de cicle de vida i sostenibilitat de productes i processos
 • Processos de tractament de contaminacions ambientals

SOLUCIONS DE GESTIÓ DE RESIDUS

 • Optimització de processos d’oxidació avançada i tractament de CO2
 • Aplicació dels bioprocesos en l’aprofitament de residus
 • Projectes industrials per a la minimització i tractament de residus
 • Valorització de residus orgànics minerals

SOLUCIONS EN EL TRACTAMENT D’AIGÜES

 • Processos de tractament d’aigües residuals i aigües de procés
 • Ús de gasos i tecnologies sostenibles per a la reducció de contaminants
 • Potabilització d’aigües: dessalació per osmosi inversa, biofouling i fouling químic

ENERGIA

 • Producció de combustibles solars (fotofuel)
 • Modelització i experimentació en materials per a la captura de CO2, separació de gasos iònics i energies netes
 • Smart grids en sistemes no convencionals (centrals eòliques i fotovoltaiques)

INSTAL·LACIONS ASSOCIADES

Laboratori Mediambiental

Laboratori d’Anàlisi de Metalls

Laboratori de Cromatografia

Laboratori d’Electroquímica

Laboratori d’Economia Circular i Sostenibilitat

GRUP D'INVESTIGACIÓ RELACIONAT:

GESPA

Grup d'Enginyeria i Simulació de Processos Ambientals

School of Engineering

Grup d’Enginyeria i Simulació de Processos Ambientals

La seva activitat se centra en l'enginyeria ambiental i la simulació molecular i de processos per a donar resposta als reptes actuals de la societat: canvi climàtic, escassetat d'aigua i creixement poblacional.
SOL·LICITAR
PRESSUPOST

CONTACTA AMB NOSALTRES