CERCADOR

INSTAL·LACIONS

Les activitats de recerca i de transferència de tecnologia requereixen d’espais dedicats. IQS compta amb la infraestructura d’instal·lacions i equipament científic i tècnic especialment per a aquests fins, mantenint-se diferenciats dels espais docents. Comptem amb laboratoris, plantes pilot, tallers i altres unitats de treball. Entre ells, cal destacar el Centre de Transferència de Processos i Tecnologies Integratives.

 

CTPTI

El Centre de Transferència de Processos i Tecnologies Integratives (CTPTI) és una infraestructura dedicada a la recerca avançada i a la transferència de tecnologia. Va entrar en funcionament el juny del 2019 i compta amb una superfície de més de 1.100 m² que es distribueixen en tres unitats principals: Planta Pilot de Bioprocesos, Unitat de Materials Avançats i Nanotecnologia, i Unitat de Química de Flux en Continu. El projecte de construcció i equipament va comptar amb el cofinançament de fons FEDER, atorgat pel Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya, a través de la Direcció General de Recerca (Expedient 2015 FEDER S-05).

Planta Pilot de Bioprocessos

Infraestructura i equips de bioprocés per a la realització de projectes de desenvolupament, optimització, escalat i fabricació de lots de prova. Indicada per a cultius de microorganismes (bacteris, llevats i fongs) en batch i fed-batch en condicions aeròbies i anaeròbies. Organismes classe 1 (no patògens). Inclou operacions de downstream per a les primeres etapes d'aïllament de bioproductes.

Unitat de Processos Químics en Continu

Unitat integrada per equips de planta pilot i laboratori per a la realització de reaccions de química de flux orientades al desenvolupament i escalat industrial de processos en química fina. Realitza activitats de recerca i de transferència de tecnologia a les empreses del sector farmacèutic i de la química fina. Compta amb un equip de professors i investigadors amb una sòlida trajectòria en l'entorn industrial.

Unitat de Nanotecnologia i Materials Avançats

Unitat integrada per diversos laboratoris per a la realització d'activitats de recerca avançada i transferència de tecnologia relacionada principalment amb els materials polimèrics, els biomaterials, els materials ceràmics i el grafè. Inclou zones especials per a microscopis i anàlisis d'imatge, equipament per a caracterització de materials i laboratoris d'enginyeria vascular i biomaterials.

LABORATORIS

Com a centre universitari focalitzat en àmbits científics i tecnològics, IQS compta amb nombrosos laboratoris dedicats a la recerca. Distribuïts en els diversos edificis del campus, alguns d'ells estan especialitzats en determinats àmbits tecnològics i altres, centrats en entorns industrials: dedicats a l'anàlisi química, la microbiologia, la biotecnologia, la bioquímica, la síntesi orgànica, els materials, la fotoquímica, l'electroquímica, l'electrònica, la biomedicina, la mecànica, la robòtica, l'automoció, etc.

IQS-SCIEX Demo Lab

Laboratori sorgit de la col·laboració entre SCIEX i IQS per a promoure la recerca en tècniques d'anàlisi química basades en l'espectrometria de masses d'alta resolució. Aquest acord fa possible la disponibilitat d'equips potents de nova generació en un entorn universitari en el qual la recerca promou l'estudi de la tècnica i la seva aplicació en entorns industrials com és el cas de la química, la biofarmàcia, la biotecnologia i la proteòmica. La cooperació entre totes dues entitats inclou el treball conjunt entre els experts de SCIEX i els professors i investigadors de IQS.

Neuro & Digital Marketing Lab IQS

El laboratori està dedicat a investigar de manera objectiva el comportament del consumidor per desenvolupar productes i serveis adaptats a les seves necessitats. Mitjançant la plataforma iMOTIONS completa podem mesurar de manera objectiva respostes emocionals i cognitives dels individus davant diferents tipus d'estímuls.

Laboratori de Cromatografia

Laboratori d’Anàlisi de Metalls

Laboratori Mediambiental

Laboratori d’Economia Circular i Sostenibilitat

Laboratori d’Electroquímica

Laboratori de Fotoquímica

Laboratori d’Espectroscòpia

Laboratori de Bioquímica

Laboratori d’Anàlisi Tèrmica

Laboratori de Bioteràpies

CONTACTA AMB NOSALTRES

Completa el formulari amb la sol·licitud d'informació o de pressupost i ens posarem en contacte amb tu al més aviat possible.