CERCADOR
HOME > ACTUALITAT > Anàlisi i monitorització de cianotoxines

Anàlisi i monitorització de cianotoxines

24/11/2021
El Laboratori Mediambiental d'IQS i el SCIEX_IQS Demo Lab han començat a treballar conjuntament en la posada a punt de mètodes analítics per al control de cianotoxines. Fen servir avançades tècniques de HPLC-MS.

 

Anàlisi i monitorització de cianotoxines
Creixement d’algues per eutrofització d’aigües

 

Cada estiu és més habitual observar l’aparició d’algues tòxiques en rius i llacs d’aigua dolça arreu del món. Aquest fet es deu a l’augment de les temperatures causades pel canvi climàtic, així com a l’eutrofització de les aigües – increment de nutrients com nitrats, fosfats i sulfats – deguda a l’activitat agrícola. Aquestes condicions d’excés de nutrients poden ajudar a proliferar el creixement d’espècies de cianobacteris com la Microcystis aeruginosa o Planktothrix, els quals poden produir diverses famílies de cianotoxines com les microcistines o les anatoxines. Aquestes toxines tenen efectes molt tòxics en la salut de les persones exposades a aquestes, així com en la de moltes altres espècies animals. Les microcistines també es poden acumular en els peixos, generant una problemàtica addicional de seguretat alimentària.

Fa relativament poc temps que la presència de les cianotoxines en aigües és considerada un problema de salut. Actualment, es contempla com un dels riscos més grans per a la salut derivats del consum d’aigua. Per aquesta raó, països com EEUU i el Canadà estan publicant legislacions cada cop més restrictives pel que fa a la seva concentració màxima en aigua potable. Pel que fa a la legislació europea, encara es troba molt lluny d’aquests estàndards.

En el cas d’Espanya, és un dels pocs països europeus que té una legislació concreta per a la presència de cianotoxines en aigües de consum i estableix en el RD140/2003 límits d’1 µg/L de microcistines totals a la sortida de les estacions de tractament d’aigua potable. Malgrat tot, no estableix els tipus de microcistines a controlar o mesurar ni recomana cap metodologia d’anàlisi concreta.

El professor Dr. Xavier Ortiz Almirall, investigador del Laboratori Mediambiental d’IQS, compta amb més de sis anys d’experiència en l’anàlisi d’aquests compostos tan nocius. En concret, el Dr. Ortiz va ser el responsable del desenvolupament dels mètodes d’anàlisi i monitorització de cianotoxines del Ministeri de Medi ambient d’Ontario a Toronto, Canadà.

Com analitzar i caracteritzar les cianotoxines

A causa de la complexitat analítica d’aquests compostos (algunes famílies de toxines poden tenir centenars de variants diferents), cal fer la seva anàlisi emprant les tècniques més sofisticades de Cromatografia i Espectrometria de masses. És per això que, en col·laboració amb el SCIEX-IQS Demo Lab, els experts d’IQS han començat a treballar en la monitorització de diferents indrets i en la posada a punt de mètodes analítics per al control d’aquests contaminants – a l’hora que descriure de nous – fent servir els avançats equips d’HPLC-MS (QTOF X500B, QTRAP® 7500) amb els que compta aquesta unitat.

 

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————


  1.   M. Tabatabaei Anaraki, R. S. Shahmohamadloo, P. K. Sibley, K. A. MacPherson, S. P. Bhavsar, A. J. Simpson, X. Ortiz Almirall. Optimization of an MMPB Lemieux Oxidation method for the quantitative analysis of microcystins in fish tissue by LC-QTOF MS. Science of the Total Environment, 2020 (737), 140209.  Enlace de la fuente
  2.   X. Ortiz Almirall, E. Korenkova, K. J. Jobst, K. A. MacPherson, E. J. Reiner. A high throughput targeted and non-targeted method for the analysis of microcystins and anatoxin-A using on-line solid phase extraction coupled to liquid chromatography–quadrupole time-of-flight high resolution mass spectrometry. Analytical and Bioanalytical Chemistry, 2017 (409), 4959-4969.  Enlace de la fuente

PERSONES RELACIONADES:

Dr. Xavier Ortiz Almirall

Professor contractat Doctor
+34932672000
VEURE MÉS

COL·LABORADORS RELACIONATS

GRUP D'INVESTIGACIÓ RELACIONAT

GESPA

Grup d'Enginyeria i Simulació de Processos Ambientals

School of Engineering

Grup d’Enginyeria i Simulació de Processos Ambientals

La seva activitat se centra en l'enginyeria ambiental i la simulació molecular i de processos per a donar resposta als reptes actuals de la societat: canvi climàtic, escassetat d'aigua i creixement poblacional.