CERCADOR

COL·LABORADORS

Les col·laboracions científiques juguen un paper fonamental, juntament amb la competència, en el procés d’innovació d’un centre universitari. El principal benefici de les col·laboracions és l’intercanvi de coneixements, habilitats i tècniques entre els socis. Aquesta afluència de coneixements contribueix al procés d'”acumulació de coneixements” que condueix al desenvolupament i creixement econòmics. No és sorprenent que les entitats tendeixin a fomentar la col·laboració de recerca entre els investigadors, incloent-la en les condicions de finançament, en un intent per augmentar la producció científica del país. La literatura ha demostrat que les col·laboracions, i especialment les col·laboracions internacionals, tenen una correlació positiva amb el nombre de publicacions i l’impacte d’aquestes.

4

SPIN OFFs IQS ACTIVES

15

GRUPS DE RECERCA ACTIUS

190

PROJECTES R+D+I COMPETITIUS EXECUTATS

+90

COL·LABORADORS

+390

CLIENTS

* en els últims cinc anys

Per motius de confidencialitat, aquest llistat d’empreses només inclou als col·laboradors, i no als clients

CONTACTA AMB NOSALTRES