Lista de proyectos

A continuación, se incluyen algunos detalles de los proyectos financiados por programas de la Unión Europea, por organismos oficiales del Gobierno de España o de la Generalitat de Catalunya, así como los proyectos que han recibido ayudas económicas de diversas fundaciones privadas, como la Fundació Privada Cellex, Obra Social “LaCaixa”, Fundació Catalunya La Pedrera, Fundació La Marató de TV3, Función OPTi, etc…

PERIODO: 2009-2011
IP:
Dr. Carlos E. Semino Margrett
El proyecto tiene como objetivo principal el desarrollo y aplicación de un implante bioactivo consistente en sensores electrónicos incorporados en una membrana microporosa cargada de factores neoangiogénicos y células madre para la regeneración del infarto de miocardio.

PERIODO: 2009-2011
IP: Dr. Santiago Nonell Marrugat

El objetivo general de este proyecto es comparar el potencial de distintos agentes fotosensibilizantes en la terapia fotodinámica (TFD) frente a los microorganismos patógenos que con mayor frecuencia producen patología cutánea: bacterias gram positivas (S. aureus y su variante resistente a meticilina), gram negativas (P .aeruginosa), hongos dermatofitos (Trichophytonspp. y Microsporumspp) y levaduras (Candidaspp y Malasseziaspp).

PERIODO: 2015-2018
IP: Dr. José Ignacio Borrell Bilbao

El treball de Tesi Doctoral Industrial que es proposa a continuació està inclòs dintre d’un projecte conjunt del qual formen part el Grup d’Enginyeria Molecular (GEM) de l’Institut Químic de Sarrià (IQS) de la Universitat Ramon Lllull i l’empresa PangaeaBiotech SL, que rep el nom de “Disseny, síntesi i avaluació biològica d’inhibidors de proteïna cinases” i que es va iniciar amb data de 4 de setembre de 2012 (data del conveni IQS-Pangaea Biotech SL).
La importància de les proteïna-cinases recau principalment en la seva presència en processos de senyalització cel•lular implicats en la proliferació cel•lular, i per tant, també en la formació de cèl•lules tumorals. Possibles mutacions patides per aquestes estructures tenen especial rellevància ja que produirien problemes en la senyalització cel•lular creant nous camins a seguir per les cèl·lules tumorals que els hi permetessin sobreviure ignorant els senyals habituals de control. A més, es coneixen per sobre de 30 supressors tumorals i oncogens que son proteïna-cinases.
Les proteïna-cinases són un grup de proteïnes la funció principal de les quals és la unió covalent d’un grup fosfat als residus de tirosina, serina o treonina de la cadena principal d’altres proteïnes. Aquesta fosforilació produeix canvis importants en l’activitat de les proteïnes. Així doncs, el control de l’activitat d’aquestes cinases permetria controlar processos cel•lulars entre els quals es troben el metabolisme, la transcripció, la progressió del cicle, la reorganització del citoesquelet, l’apoptosi i la diferenciació cel·lular.
Amb tot el conegut fins al moment i a causa de l’elevada importància d’aquestes biomolècules en la proliferació cel•lular, els inhibidors de proteïna-cinases es presenten com a potencials dianes cel•lulars en el tractament del càncer. També cal tenir present que es tracta d’un tractament més selectiu i per tant amb menors efectes secundaris que els mètodes empleats fins el moment en tractaments de càncer, entre els quals està la quimioteràpia tradicional.