CERCADOR
HOME > IQS TECH TRANSFER > EQUIP HUMÀ > Dr. Francesc Broto Puig

Dr. Francesc Broto Puig

Professor Catedràtic
+34932672000

LÍNIES DE RECERCA

  • Estudi de les tècniques cromatogràfiques instrumentals i afins (GC, HPLC, HPCE, HRGC-MS, HPLC-MS). Aplicació a medi ambient, aliments i fàrmacs.
  • Caracterització de greixos alimentaris: desenvolupament de mètodes analítics per a la determinació d’àcids grassos omega-3, omega-6 i àcids grassos trans. Estudi de la seva presència i evolució en l’elaboració de diferents tipus d’aliments.
  • Estudi dels contaminants orgànics en l’atmosfera (emissions i immissions): precursors d’ozó, siloxans i HAPs. Desenvolupament de mètodes analítics per a la seva determinació. Estudi de les fonts i evolució d’aquests contaminants en l’aire.
  • Anàlisi de fàrmacs i substàncies relacionades per tècniques cromatogràfiques i electroforètiques. Disseny, desenvolupament, validació i transferència de procediments.

 

MEMBRE DE:

QuAN

Química Analítica

School of Engineering

Grup de Química Analítica

L'activitat de QuAN s'estructura entorn de les diferents tècniques analítiques, espectromètriques, cromatogràfiques, electroquímiques i òptiques tant en la seva aplicació com en el seu desenvolupament.

RESPONSABLE DE:

Laboratori de Cromatografia

Laboratori dedicat a la posada a punt i optimització de mètodes d'anàlisis basades en tècniques cromatogràfiques. També a la seva validació, transferència i anàlisi de productes químics en general. Compta amb una consolidada experiència en l'anàlisi cromatogràfica de matrius molt diverses que inclouen des de productes farmacèutics fins a contaminants ambientals.