CERCADOR
HOME > ACTUALITAT > Igualtat de gènere en les tesis defensades a IQS – 2022

Igualtat de gènere en les tesis defensades a IQS – 2022

15/03/2023
Més de la meitat de les tesis doctorals defensades a IQS al 2022 han estat realitzades per dones, i més del 70% d’aquestes s’han dut a terme en àrees STEM.

Igualdad de género en las tesis IQS-2022

El valor de la igualtat d’oportunitats entre dones i homes està molt present en la cultura d’IQS. No és només un objectiu en l’àmbit organitzatiu per al personal docent i investigador, i també d’administració i serveis, sinó que com a centre universitari promovem la igualtat de gènere en el món de la ciència i la tecnologia en la nostra comunitat d’estudiants.

Cada vegada més noies opten per fer una carrera científica, i algunes d’elles trien anar més enllà i arriben a concloure-la amb un programa de doctorat. Així, les dades del curs acadèmic 2021-22, mostren que en els estudis de grau i màster impartits per IQS School of Engineering el 47% són dones. En el cas dels programes de grau i màster d’IQS School of Management aquesta proporció és del 41%.

En el marc dels estudis de doctorat d’IQS, les dones representen el 48% del total, amb un bon equilibri entre els tres programes de doctorat que es duen a terme en el centre universitari: Bioenginyeria, Química i Enginyeria Química i CETIS – Competitivitat, Empresarial i Territorial, Innovació i Sostenibilitat.

Si ens centrem en les tesis doctorals defensades durant el darrer any, veiem que més de la meitat van ser realitzades per dones i més del 70% de les tesis corresponen a àrees STEM.

Les tesis doctorals més recents són les de les següents investigadores:

Dra. Noemí Balà, Dra. Nausika Betriu, Dra. Mireia Castejón, Dra. Georgina Curto, Dra. Ariadna Chueca de Brujin, Dra. Leticia Manén i Dra. Pauline Weritz.

Un exemple de recerca en l’àrea de química industrial

Com a exemple de les tesis realitzades per les investigadores d’IQS, presentem la tesi doctoral de la Dra. Adriana Chueca de Brujin, realitzada al Departament d’Enginyeria Industrial d’IQS School of Engineering i defensada el 2022. La tesi de la Dra. Chueca versava sobre Nous enfocaments en la fabricació additiva mitjançant filament fos.