CERCADOR
HOME > ACTUALITAT > Explorant el marc de la transformació digital

Explorant el marc de la transformació digital

01/12/2022
En la seva tesi doctoral, la Dra. Pauline Weritz ha explorat el marc de la transformació digital de les empreses des d’una perspectiva ‘multi nivell’, aportant evidència empírica de possibles indicadors de predicció i de conseqüències d'aquesta.
Dr. Jorge Matute, Dra. Pauline Weritz y Dra. Jessica Braojos.
Dr. Jorge Matute, Dra. Pauline Weritz i Dra. Jessica Braojos.

 

Les tecnologies digitals estan revolucionant les indústries, les organitzacions i els individus d’arreu del món. Sorgeixen a la vegada noves oportunitats i amenaces per a les organitzacions que requereixen respostes estratègiques i de comportament.

Com impacta el fenomen de la transformació digital de les organitzacions i dels empleats en un entorn disruptiu? En una situació d’economia global, l’entorn digital es troba en constant canvi, generant incerteses i la necessitat d’estratègies de canvi en àrees digitals, per tal de mantenir la competitivitat de les empreses i atreure empleats. A més, la recent pandèmia i les oportunitats digitals han portat a una ràpida transformació digital dels llocs de treball, afectant els empleats.

En aquest context, la Dra. Pauline Weritz va defensar recentment la seva tesi doctoral Explorant el marc de la transformació digital: una recerca en múltiples nivells des d’una perspectiva de l’organització i dels empleats, codirigida pel Dr. Jorge Matute i la Dra. Jessica Braojos, professors d’IQS School of Management.

L’objectiu principal ha estat explorar el marc de la transformació digital a partir d’una perspectiva ‘multi nivell’, tant des del nivell organitzacional com dels empleats, per tal d’aportar evidència empírica sobre possibles indicadors de predicció i de conseqüències d’una exitosa transformació digital de les empreses.

Un marc per a l’èxit de la transformació digital

La recerca ha estat centrada en tres vies principals:

  • Conformar un marc per tal de garantir l’èxit de la transformació digital de les empreses, basat en els recursos de l’organització.
  • Introduir l’experiència de l’empleat i posar l’èmfasi en la cultura digital de les organitzacions.
  • Abordar la transformació digital del lloc de treball i tancar la bretxa del marc de la transformació digital.

Per tal d’aconseguir aquestes fites, es van realitzar estudis concrets amb nou empreses multinacionals i un estudi quantitatiu amb dades de les empreses i de directius de departaments de Tecnologies Informàtiques, que es va complementar amb una investigació quantitativa sobre la transforació digital del lloc de treball, per seguir un enfocament generalitzable. Les conclusions d’aquests estudis indiquen que les capacitats dinàmiques  i els valors digitals culturals condicionen l’èxit de la transformació digital.

Una nova anàlisi quantitativa va reforçar el paper de la transformació digital, mostrant com aquesta millora el rendiment de l’empresa, conduint així al compromís dels empleats amb l’organització, quan la relació està mitjançada pel lideratge digital i l’aprenentatge continu.

Finalment, la recerca ha portat a un estudi prospectiu, destacant la importància de les habilitats crítiques en el lloc de treball digital i les preferències dels empleats pel lloc de treball híbrid.

Com a conclusió general, la recerca realitzada per la Dra. Weritz ha explorat el marc i l’èxit de la transformació digital, apuntant a elements crítics facilitadors d’aquesta, com són les capacitats dinàmiques i els valors culturals digitals, el lideratge digital i l’aprenentatge continu, els nous coneixements sobre les habilitats crítiques del lloc de treball digital i la rellevància d’un entorn de treball híbrid pel futur del treball.

Publicacions relacionades

  • Weritz, Pauline; Matute, Jorge; Braojos, Jessica; and Kane, Jerry, “How Much Digital is Too Much? A Study on Employees’ Hybrid Workplace Preferences” (2022). ICIS 2022 Proceedings. 3.
  • Weritz, Pauline; Braojos, Jessica; and Matute, Jorge, “Exploring the Antecedents of Digital Transformation: Dynamic Capabilities and Digital Culture Aspects to Achieve Digital Maturity(2020). AMCIS 2020 Proceedings. 22.
  • Weritz, Pauline; ‘Hey Leaders, It’s Time to Train the Workforce: Critical Skills in the Digital Workplace, Sci.202212(3), 94

Aquesta tesi ha estat finançada a través del programa Ajuts IQS per a la realització de tesis doctorals, i a través del projecte ‘Gestió de les capacitats dinàmiques de les empreses i les competències individuals dels empleats durant una era disruptiva’ (ACM2021_05), del programa  Aristos Campus Mundus.

PERSONES RELACIONADES:

COL·LABORADORS RELACIONATS