CERCADOR
HOME > SOLUCIONS > Exercicis Interlaboratoris (Entre Centrals Nuclears)

Exercicis Interlaboratoris (Entre Centrals Nuclears)

Exercicis interlaboratoris en aigües, on els diversos participants analitzen de manera independent una mateixa mostra preparada sota la coordinació d'una organització, que també s'encarrega de recollir els resultats i analitzar-los estadísticament. L'objectiu final és tenir un control de qualitat del propi treball de cada laboratori, avaluant els seus mètodes d'anàlisi, equipament i personal.

EXPERIÈNCIA CONSOLIDADA EN L'ORGANITZACIÓ D'EXERCICIS INTERLABORATORIS EN L'ANÀLISI D'AIGÜES

MODEL DE FUNCIONAMENT

  • Les mostres de prova es preparen a IQS, on es garanteix l’homogeneïtat i l’estabilitat de les mostres dels lots, posteriorment s’envien a cada participant.
  • Els paràmetres que s’han d’analitzar són el contingut de bor, liti, fluor, clorur, sulfat, silicat, amoni, sodi, coure i ferro.
  • Cada laboratori rep un codi secret de 4 dígits per identificar de manera única i privada els seus resultats.
  • Es programen dos exercicis a l’any (abril i octubre), amb dos lots de mostres a cada ronda.
  • El tractament estadístic dels resultats es fa d’acord amb l’ISO 13528:2005 “Mètodes estadístics per a l’ús de Proficiency Testing en comparacions entre laboratoris”.
  • Els resultats detallats per a cada mostra i paràmetre es lliuren a cada participant en forma de taules i gràfics.

PARTICIPACIÓ

  • La participació està oberta a laboratoris de centrals nuclears i similars.
  • 64 laboratoris de 44 centrals nuclears europees han participat en aquests exercicis en els últims 10 anys.

PER A MÉS INFORMACIÓ

CONTACTE

  • Contacte administratiu i tècnic: Dra. Núria Vallmitjana Palau (nuria.vallmitjana@iqs.url.edu)

LES NOSTRES ACREDITACIONS

INSTAL·LACIONS ASSOCIADES

Laboratori de Cromatografia

GRUP D'INVESTIGACIÓ RELACIONAT:

ADAMIQS

Applied Data Analytics and Modeling IQS

School of Engineering

Applied Data Analytics and Modeling IQS

ADAMIQS té com a objectiu l’aplicació de tècniques d’anàlisi de dades i modelatge en les diverses àrees de coneixement d'IQS (biociències, química, enginyeria i ciències socials) i l’ensenyament d’aquestes tècniques en educació superior.

EQBA

Electroquímica i Bioanàlisi

School of Engineering

Grup d’Electroquímica i Bioanàlisi

L'activitat de EQBA s'estructura entorn de les diferents tècniques analítiques, espectromètriques, cromatogràfiques, electroquímiques i òptiques tant en la seva aplicació com en el seu desenvolupament.
SOL·LICITAR
PRESSUPOST

CONTACTA AMB NOSALTRES