CERCADOR
HOME > IQS TECH TRANSFER > EQUIP HUMÀ > Dr. Xavier Berzosa Rodríguez

Dr. Xavier Berzosa Rodríguez

Professor contractat Doctor
+34932672000

LÍNIES DE RECERCA

  • Obtenció de compostos potencialment psicoactius per a l’estudi del seu mecanisme d’acció i les seves propietats de recompensa i sensibilitzadores.
  • Estudi de reaccions químiques mitjançant química de flux.
  • Desenvolupament, optimització i escalat de processos de química fina.

 

MEMBRE DE:

CRISOL

Chemical Reactions for Innovative Solutions

School of Engineering

Chemical Reactions for Innovative Solutions

CRISOL es un equip potent i capaç d’aportar eines químiques innovadores que donin solucions als reptes de la Ciència Molecular.

RESPONSABLE DE:

Unitat de Processos Químics en Continu

Unitat integrada per equips de planta pilot i laboratori per a la realització de reaccions de química de flux orientades al desenvolupament i escalat industrial de processos en química fina. Realitza activitats de recerca i de transferència de tecnologia a les empreses del sector farmacèutic i de la química fina. Compta amb un equip de professors i investigadors amb una sòlida trajectòria en l'entorn industrial.

ÚLTIMS PROJECTES

NextGenPS (Farmacovigilancia de sustancias psicoactivas)

Detección temprana y efectiva del potencial adictivo y alucinógeno en la siguiente generación de fármacos psicoactivos para acelerar la implementación de medidas de control en la Unión Europea.
Entitat financera:
Grup d'investigació associat:
Chemical Reactions for Innovative Solutions (CRISOL)
Veure més projectes

NOTÍCIES RELACIONADES

Tesis Doctoral

Noves substàncies psicoactives i predicció dels seus efectes

04/07/2023
La Dra. Núria Nadal va defensar la seva tesi doctoral a IQS, on aporta nous coneixements sobre els efectes de catinones sintètiques aparegudes recentment al mercat de les drogues il·lícites, i ajuda a predir els efectes de les que podrien aparèixer en un futur proper.
LLEGIR NOTÍCIA
Investigació

Noves propostes en química en flux continu

09/03/2023
La investigadora d’IQS Maite Molins Colomer ha aconseguit una de les beques de Formació de Professorat Universitari, amb la qual durà a terme la seva tesi doctoral on explorarà reaccions en flux continu, emprant reactors autocatalítics de coure.
LLEGIR NOTÍCIA
Investigació

Lluitar contra les drogues emergents

16/03/2022
IQS participa en el projecte europeu NEXTGenPS, amb l’objectiu de detectar substàncies addictives i potencialment al·lucinògenes i facilitar la implementació de mesures de control de les mateixes a la Unió Europea.
LLEGIR NOTÍCIA
Notícia

Unitat de Processos Químics en Continu. Serveis a la indústria

05/03/2021
L’oferta de serveis de R+D+i que ofereix IQS Tech Transfer a les empreses s’ha vist ampliada des del passat 2020 amb la posada en marxa de la Unitat de Processos Químics en Continu, instal·lada al centre CTPTI d’IQS i orientada a la millora dels processos de química fina per fer-los més segurs, més ràpids i més nets.
LLEGIR NOTÍCIA
Notícia

Unitat de Processos Químics en Continu. Serveis analítics auxiliars

05/03/2021
Amb les Tecnologies Analítiques de Procés (PAT) es pot fer el seguiment de les reaccions que tenen lloc en els reactors de la Unitat de Flow Chem. Per altra banda, amb els equips del Laboratori d’Anàlisi Tèrmica (DSC i TGA) es pot caracteritzar tèrmicament qualsevol substància o mescla.
LLEGIR NOTÍCIA
Notícia

Unitat de Processos Químics en Continu. Instal·lacions i equips

04/03/2021
Les capacitats i equips de la Unitat de Processos Químics en Continu del CTPTI permeten l’aplicació de les noves tecnologies de manufactura avançada en química fina, obrint la possibilitat de desenvolupar de forma integral processos químics més segurs, més ràpids i més nets.
LLEGIR NOTÍCIA
Editorial

Unitat de Processos Químics en Continu

04/03/2021
Mitjançant la publicació i difusió d'aquest monogràfic dedicat a la Unitat de Processos Químics en Continu, volem presentar la instal·lació, els equips i la instrumentació que la integren, els diversos serveis que podem oferir a la indústria i l'equip humà sense el qual el projecte no seria una realitat.
LLEGIR NOTÍCIA
Veure totes les notícies