CERCADOR
HOME > ACTUALITAT > Lluitar contra les drogues emergents

Lluitar contra les drogues emergents

16/03/2022
IQS participa en el projecte europeu NEXTGenPS, amb l’objectiu de detectar substàncies addictives i potencialment al·lucinògenes i facilitar la implementació de mesures de control de les mateixes a la Unió Europea.
Lluitar contra les drogues emergents
Integrants del projecte NEXTGenPS en la sessió de llançament.

El Grup de Química Farmacèutica (GQF) d’IQS School of Engineering participa en el projecte europeu NEXTGenPS, amb l’objectiu de detectar substàncies addictives i potencialment al·lucinògenes i facilitar la implementació de mesures de control  de les mateixes a la Unió Europea. En el projecte, liderat per la UB – Universitat de Barcelona – , participen investigadors de diferents universitats europees, a més d’IQS – URL, com són Pronexus del Karolinska Institutet (Suècia), la Universität Graz  (Austria) i la Université de Poitiers (França). La sessió de llançament del projecte ha tingut lloc aquest mes de març a Barcelona.

La lluita contra les drogues emergents

A finals del 2019, lEuropean Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction – EMCDDA – havia detectat més de 700 noves substàncies psicoactives (NPS), entre les que es troben nous psico-estimulants i al·lucinògenes altament utilitzats per la població, amb efectes desconeguts a curt i llarg termini. Aquestes NPS estan dissenyades per imitar a les drogues tradicionals i evitar la legislació de la UE i la seva possible il·legalització, transcorrent llargs terminis de temps des de que apareixen al mercat il·legal fins que són prohibides, afectant seriosament a la població.

Resulta, doncs, fonamental prendre mesures ràpides de control sobre aquestes substàncies a la UE. D’aquesta manera, sorgeix el projecte NEXTGenPS, ‘Early and effective detection of addictive and hallucinogen potential in the next generation of psychoactive drugs to speed up the implementation of control measures by the UE’, l’objectiu principal del qual és la identificació precoç i caracterització d’aquests nous psicoestimulants/al·lucinògens, des de noves estratègies predictives.  NEXTGenPS constitueix un projecte de recerca innovadora en aquest marc d’ús abusiu de les NPS, per donar respostes efectives a aquest mercat  il·lícit i molt canviant de venda il·legal d’estupefaents.

Així, des de NEXTGenPS es triaran vuit NPS noves, seleccionades de les bases de dades de la UE en base al seu perfil innovador, els desconeixement científic de les mateixes i el seu potencial per induir efectes al·lucinògens.

Aquestes NPS seran sintetitzades i degudament caracteritzades, tasques que seran dutes a terme pels investigadors d’IQS. Així mateix, es desenvoluparan metodologies i protocols analítics per al seu control toxicològic.

Finalment, s’establiran els mecanismes d’acció de les mateixes i les seves propietats psicoestimulants, al·lucinògenes i addictives, amb assajos en rosegadors.

Estudis previs

  1. Nadal, E.Lleixà, M.Gibert, R.Estrada, X.Berzosda, X.Batllori, D.Pubill, J.Camarasa, E.-Escubedo, R.Lopez; Neuropsychopharmacology of Emerging Drugs of Abuse: meta- and para-Halogen-Ring-Substituted α-PVP (“flakka”) Derivatives, Int. J. Mol. Sci2022, 23(4), 2226.
  1. Duart, N.Nadal, M.Murater, B.Puster, X.Berzosa, R.Estrada, M.Niello, S.Bhat, D.Pubill, J.Camarasa, H.H.Sitte, E.Escubedo, R.Lopez; Role of amino terminal substitutions in the pharmacological rewarding and psychostimulant profiles of novel synthetic cathinones, Neurpharmacology, 2021, 186, 108475.

PERSONES RELACIONADES:

COL·LABORADORS RELACIONATS

GRUP D'INVESTIGACIÓ RELACIONAT

GQF

Grup de Química Farmacèutica

School of Engineering

Grup de Química Farmacèutica

La recerca se centra en dues grans àrees: Nous Fàrmacs en Biomedicina i Ciències de la Salut i Processos Químics en Continu (flow chemistry)

CRISOL

Chemical Reactions for Innovative Solutions

School of Engineering

Chemical Reactions for Innovative Solutions

CRISOL es un equip potent i capaç d’aportar eines químiques innovadores que donin solucions als reptes de la Ciència Molecular.

PROJECTES RELACIONATS

NextGenPS (Farmacovigilancia de sustancias psicoactivas)

Detección temprana y efectiva del potencial adictivo y alucinógeno en la siguiente generación de fármacos psicoactivos para acelerar la implementación de medidas de control en la Unión Europea.
Entitat financera:
Grup d'investigació associat:
Chemical Reactions for Innovative Solutions (CRISOL)