CERCADOR
HOME > ACTUALITAT > Teràpia gènica combinada pel tractament de la síndrome de Marfan

Teràpia gènica combinada pel tractament de la síndrome de Marfan

12/02/2024
El grup GEMAT d’IQS i l’empresa Aortyx col·laboren en el projecte GENMARF per tal d’oferir una solució terapèutica innovadora pels pacients amb síndrome de Marfan, basada en el endarreriment de l’evolució de la malaltia amb teràpia gènica.
Dra. Cristina Fornaguera, investigadora del grup GEMAT, i Dr. Jordi Martorell, CEO d’Aortyx.

La síndrome de Marfan és un trastorn autosòmic dominant del teixit connectiu i es caracteritza principalment per defectes estructurals en els sistemes esquelètic, ocular, respiratori i cardiovascular. Es tracta d’una malaltia produïda per mutacions en el gen de la fibril·lina (FBN1), amb més de 1000 mutacions identificades que la causen. La principal afectació cardiovascular dels pacients amb aquesta síndrome és la progressiva dilatació de l’aorta proximal, per debilitació de la paret aòrtica, presentant aneurismes de l’aorta ascendent. Aquesta patologia sol derivar en dissecció i ruptura aòrtica, essent la principal causa de mort prematura entre aquests pacients.

Actualment, el tractament de l’aneurisma de l’aorta ascendent es basa en l’administració de fàrmacs beta-bloquejants per reduir la pressió sanguínia i retardar la dilatació de l’aorta. Passat un llindar de dilatació, l’única solució és una cirurgia a cor obert en què la part malalta de l’aorta es substituïda per un empelt. Aquests empelts no estan construïts amb material viscoelàstic i originen problemes de pressió al llarg de l’aorta, portant a múltiples reintervencions al llarg de la vida del pacient.

El projecte GENMARF té com a objectiu desenvolupar i validar a nivell pre clínic un nou tractament per l’aneurisma de l’aorta ascendent en pacients amb síndrome de Marfan, des d’una solució innovadora d’endarreriment de l’evolució de la malaltia amb teràpia gènica.

GENMARF ha rebut finançament dins la convocatòria NUCLIS – Recerca Industrial i Desenvolupament experimental 2022 d’ACCIÓ.

Nova solució per tractar la síndrome de Marfan

El projecte sorgeix de la col·laboració entre l’empresa Aortyx i el Grup d’Enginyeria de Materials (GEMAT) d’IQS. Els investigadors del grup GEMAT són experts en el desenvolupament de sistemes d’alliberament controlat de fàrmacs, i tenen experiència en el disseny de diversos nanosistemes per encapsular i alliberar material genètic de manera controlada en el temps i en l’espai, per tractar diferents patologies com el càncer de pulmó o les distròfies musculars. Per altra banda, Aortyx és una empresa de dispositius mèdics centrada en els tractaments d’aneurismes i disseccions aòrtiques, havent desenvolupat un pegat eficaç que mimetitza les propietats mecàniques de l’aorta.

Ara, la col·laboració en aquest projecte els ofereix a ambdós l’oportunitat de desenvolupar una nova estratègia per tractar els pacients amb síndrome de Marfan. Així, mitjançant teràpia gènica i utilitzant les nanopartícules polimèriques dissenyades a GEMAT com a transportadores, la solució que ofereix el projecte GENMARF pretén silenciar l’expressió de la proteïna FBN1, mutada en aquests pacients, i substituir-la per la proteïna funcional, administrada en forma de mRNA, per permetre la restauració de les propietats elàstiques de la paret aòrtica. Aquest material genètic serà encapsulat en les nanopartícules que estaran atretes pel dispositiu aòrtic, i permetrà d’aquesta manera, l’atracció i acumulació a la paret de l’aorta ascendent.

Així mateix, dins del projecte s’avaluaran in vitro tant l’eficàcia com la funcionalitat de les nanoparticules dissenyades. Finalment, s’avaluaran de forma preclínica la seguretat i l’eficàcia de la teràpia dissenyada, amb models tant ex vivo com in vivo.

PERSONES RELACIONADES:

COL·LABORADORS RELACIONATS

GRUP D'INVESTIGACIÓ RELACIONAT

GEMAT

Grup d'Enginyeria de Materials

School of Engineering

Enginyeria de Materials

La seva activitat se centra en tres grans àrees: el desenvolupament de nous materials funcionals, l'enginyeria de superfícies i els biomaterials.

PROJECTES RELACIONATS

GenMarf (Teràpia gènica combinada pel tractament del síndrome de Marfan)

Reparació endovascular toràcica aòrtica combinanada amb teràpia gènica en el síndrome de Marfan.
Entitat financera:
Grup d'investigació associat:
Enginyeria de Materials (GEMAT)