CERCADOR
HOME > ACTUALITAT > Projectes Proves de concepte a IQS

Projectes Proves de concepte a IQS

24/04/2023
Quatre projectes d’IQS han estat reconeguts en la convocatòria 2022 “Proves de concepte” per poder avançar en el desenvolupament, la transferència i l’explotació dels resultats aconseguits en les seves recerques prèvies.

Proyectos Pruebas de concepto en IQS

Quatre projectes d’IQS han estat reconeguts en la convocatòria 2022 “Proves de concepte” del Ministeri de Ciència i Innovació – Agència Estatal d’Investigació, uns ajuts que tenen l’objectiu de facilitar als investigadors avançar en el desenvolupament, la transferència i l’explotació dels resultats aconseguits en projectes concedits dins de convocatòries prèvies de Plan Nacional.

Els quatre projectes que han aconseguit finançament en aquesta convocatòria han estat:

  • paCOSValor, per a la producció biotecnològica d’oligosacàrids de quitosà definits com a immunostimulants, escalat i valorització.
  • PreClinIQS080, per l’estudi preclínic d’un candidat a fàrmac contra el càncer de pàncrees.
  • LIVENANO. Noves teràpies per tractar la hipertensió portal i la fibrosi hepàtica en humans. Validació i escalat del procés de producció.
  • LABINQUIRY. Laboratoris per a l’ensenyament basat en la indagació en matemàtiques i més enllà.

 

Projecte paCOSValor

Àrea de Biotecnologia. Grup de Química Biològica i Biotecnologia – GQBB, IP Dr. Antoni Planas.

Derivat del projecte GLYCO2ZYMES, l’objectiu de paCOSValor és desenvolupar un projecte prova de concepte destinat a la producció biotecnològica i optimització de paCOS – quitoligosacàrids parcialment acetilats – que, juntament  amb els quitologisacàrids (COS), tenen un gran potencial com a nutricèutics o ingredients funcionals d’aliments i pinsos, així com a estimulants del sistema immunològic i prometedors candidats a substituir els antibiòtics.

La producció biotecnològica de paCOS estructuralment ben definits és un coll d’ampolla, que dificulta l’elucidació de relacions estructura-funció de les seves propietats immunostimulants. Basat en recerques recents del grup, el GQBB durà a terme produccions de paCOS a escala de planta pilot (a la planta pilot de bioprocessos CTPTI d’IQS), amb l’objectiu de potenciar i valoritzar aquests oligosacárids per a proves biològiques i aplicacions en els sectors industrials de salut humana i alimentació animal.

 

Projecte PreClinIQS080

Àrea Química Farmacèutica. Grup de Química Farmacèutica – GQF, IPs Dr. Jose I. Borrell i Dr. Carlos Semino.

El projecte sorgeix del PANCTKI, un projecte de recerca que va a dur a terme el GQF per cercar inhibidors de tirosina quinases duals en l’adenocarcinoma ductal pancreàtic, un dels carcinomes més agressius i amb pitjor pronòstic. El candidat IQS080 va sorgir com a potent inhibidor multidiana in vitro.

Aquesta prova de concepte vol impulsar IQS080 en el llarg camí de desenvolupament d’un nou fàrmac, amb estudis preclínics inicials, per passar de la Prova de Concepte experimental a les següents fases: tecnologia demostrada en laboratori, demostració de prova de concepte en models in vivo, farmacocinètica, seguretat i toxicitat de les formulacions. Finalment, se sol·licitarà la patent europea del producte IQS080 com a candidat a fàrmac contra el càncer de pàncrees.

Aquest projecte es du a terme en col·laboració amb el grup del Dr. Alberto Villanueva de l’Institut Català d’Oncologia.

 

Projecte LiveNano.

Àrea de Biomedicina. Grup d’Enginyeria de Materials – GEMAT. IP Dr. Salvador Borrós.

En aquest projecte, els investigadors del grup GEMAT abordaran la validació en un entorn hospitalari d’un tractament per a la hipertensió portal (una síndrome clínica freqüent en pacients amb cirrosi) i per a la fibrosi quística hepàtica, basat en la utilització de les nanopartícules polimèriques desenvolupades prèviament dins del projecte INANOLIVE, i que ja han mostrat la seva eficàcia en ratolins. La validació es durà a terme en un entorn GMP-like, mitjançant una metodologia de microfluídica automatitzada, i amb proves d’eficàcia en explantacions de fetges humans.

Paral·lelament, es desenvoluparà un paquet de transferència de tecnologia, per fer arribar el producte al més aviat possible al mercat, la generació de propietat intel·lectual i l’establiment de l’estratègia clínica a seguir.

Al final dels dos anys de la ‘prova de concepte’, es vol assolir una tecnologia validada en teixits humans, amb producció automatitzada de lots de la nanoteràpia, similar a GMP.

LiveNano es realitza en col·laboració amb el grup del Dr. Wladimiro Jiménez de l’Hospital Clínic – IDIBAPS.

 

Projecte Labinquiry.

Àrea de Mètodes Numèrics – Economia. Grup Applied Data Analytics IQS – ADAMIQS. IPs Dra. Mariana Bosch, Dr. Jordi Cuadros

LABINQUIRY sorgeix com a prova de concepte del projecte QMUNDO, centrat en el disseny, implementació i anàlisi de noves propostes d’ensenyament, dins d’una línia de recerca basada en la Teoria Antropològica del Didàctic (TAD). Té com a objectiu transferir a la comunitat educativa les propostes didàctiques dissenyades i provades en el projecte QMUNDO, mitjançant un mòdul didàctic on line adaptable a diferents tipus de plataformes d’aprenentatge, com a estructura de suport al professorat.

Un segon objectiu és establir el prototip Labinquiry Community, una plataforma on line per a gestionar les interaccions generades, creant així un espai de coneixements on poder compartir experiències.

La validació d’ambdós prototips es durà a terme amb un grup inicial de 15-20 professors de centres de secundària i universitats i els seus respectius alumnes, per posteriorment fer la difusió en més centres educatius, universitats i associacions de professors, i validar-lo així en un entorn rellevant.

Aquest projecte es du a terme en col·laboració amb la Universitat de Barcelona.

 

Els quatre projectes ‘Proves de concepte’ han estat finançats per MCIN/AEI/10.13039/501100011033 i per la Unió Europea “Next Generation EU”/PRTR

COL·LABORADORS RELACIONATS

ALTRES NOTÍCIES RELACIONADES:

Tesis Doctoral

Noves metodologies sintètiques per a inhibidors de tirosina-cinases en càncer de pàncrees

05/07/2023
El Dr. Claudi de Rocafiguera va defensar la seva tesi doctoral a IQS, on ha establert una ruta de síntesi millorada de pirido[2,3-d]pirimidin-7(8H)-ones, identificant un candidat a inhibidor TKI multidiana contra l’adenocarcinoma ductal de pàncrees.
LLEGIR NOTÍCIA