CERCADOR
HOME > ACTUALITAT > Noves tecnologies d’emmagatzematge de dades

Noves tecnologies d’emmagatzematge de dades

05/02/2024
El grup ApplightChem d’IQS és un dels integrants del projecte europeu FASTCOMET, que té com a objectiu desenvolupar noves memòries de dades d’elevada capacitat d’emmagatzematge i preu assequible, basades en tecnologies de memòria col·loïdals.
Nuevas tecnologías de almacenaje de datos
Els integrants del consorci FASTCOMET a la reunió del passat mes de gener

FASTCOMET és un projecte finançat pel European Innovation Council – EIC i que té com a objectiu establir una prova de concepte per desenvolupar noves memòries d’elevada capacitat d’emmagatzematge i augmentar-la en funció de la demanda existent, i a un preu assequible. Està basat en un concepte de tecnologia de memòria col·loïdal en el qual les nanopartícules seran les portadores de les dades.

El projecte està liderat per la Universitat Catòlica de Leuven – KU Leuven, sent els altres integrants del consorci: el grup de recerca Applied Photobiological Chemistry – AppLightChem d’IQS, el centre tecnològic Leuven Interuniversitair Micro-Electronica Centrum IMEC, la Université de Strasburg, la Universidade de Vigo i la Universidad Autònoma de Madrid.

Una de les limitacions actuals en la utilització d’unitats informàtiques és la seva capacitat de memòria per l’emmagatzematge de dades i arxius. Aquesta limitació ve determinada tant per la mateixa mida dels dispositius, com pels materials amb els quals estan construïts, els quals impedeixen assolir altes densitats de memòria.

FASTCOMET és un concepte de memòria d’emmagatzematge en el qual les nanopartícules col·loïdals es consideren ‘suport de dades’. El projecte vol aconseguir una nova tecnologia que condueixi a dispositius amb altes densitats de memòria, basada en forces dielectroforètiques (és a dir, que permeten separar objectes segons la seva mobilitat en un camp elèctric altern), forces que seran aplicades en aquest cas a unes nanopartícules sotmeses a un camp elèctric oscil·lant, les quals es deixaran atrapar, o no, segons sigui la seva polaritzabilitat respecte al camp elèctric altern incident. La disposició tridimensional d’aquestes nanopartícules donarà lloc a una capacitat d’informació molt gran (densitats de bits ultraelevades) en un espai molt petit (de l’ordre de 1000 nanòmetres3). I tot això amb un cost molt inferior al de les tecnologies d’emmagatzematge actuals.

Aquesta prova de concepte es durà a terme d’acord amb diferents objectius. Per una banda, serà necessària la identificació dels materials adequats que permetin construir les nanopartícules amb perfils de forces dielectroforètiques antagòniques. A més, caldrà desenvolupar prototips de xips per l’emmagatzematge de la informació mitjançant aquest tipus de forces, utilitzar tècniques avançades de microscòpia òptica i electrònica, i elaborar models teòrics per l’estudi del moviment dinàmic de les nanopartícules en presència d’un camp elèctric oscil·lant.

Aportacions d’IQS a FASTCOMET.

Exposició Dr. Roger Bresolí

Els investigadors del grup AppLigthChem d’IQS són experts en el camp de la fotònica i de les seves múltiples aplicacions. Ells seran els encarregats de desenvolupar les tècniques de microscòpia òptica per dur a terme l’estudi de les forces dielectroforètiques, que tindran un impacte clau en el desenvolupament de la nova memòria col·loïdal i que permetran atrapar les nanopartícules desitjades. Per dur a terme aquest objectiu, el grup AppLightChem, sota la coordinació del Dr. Roger Bresolí, utilitzarà el seu coneixement i experiència en la tecnologia de les ‘pinces òptiques’ per adaptar-les a l’estudi de les forces dielectroforétiques, ja que un camp òptic és, al final, un camp electromagnètic oscil·lant a una freqüència molt elevada. Per tant, la hipòtesi és que la tecnologia prèvia desenvolupada al grup AppLightChem, per l’estudi de camps i forces òptiques, també serà vàlida en general per l’estudi de camps electromagnètics oscil·lants, tals com els responsables de les forces dielectroforètiques estudiades en aquest projecte.

El projecte FASTCOMET està finançat per la Unió Europea// This project is funded by the European Union

PERSONES RELACIONADES:

Dr. Roger Bresolí Obach

Professor Associat - Investigador Ramón y Cajal
+34932672000
VEURE MÉS

COL·LABORADORS RELACIONATS

GRUP D'INVESTIGACIÓ RELACIONAT

AppLightChem

Applied Photobiological Chemistry

School of Engineering

Applied Photobiological Chemistry

Recerca especialitzada en les aplicacions biomèdiques (resistència antimicrobiana amb fototeràpia) i desenvolupament de teragnòstics en el diagnòstic i tractament de tumors

PROJECTES RELACIONATS

FastComet (Future Data Storage Using Colloidal Memory Technology)

Novel colloidal memory concept in which colloidal nanoparticles (NPs) are considered carriers of the data, and by means of the electrodes, applied frequencies and electrophoresis, particles are arranged in specific sequences in the capillaries to store data.
Entitat financera:
Grup d'investigació associat:
Applied Photobiological Chemistry (AppLightChem)