SEARCH BUTTON
HOME > RESEARCH PROJECTS > CIRCFGAS (Circular economy for the mitigation of the environmental impact of fluorinated gases)

CIRCFGAS (Circular economy for the mitigation of the environmental impact of fluorinated gases)

El projecte CIRFGAS tracta de desenvolupar nous processos de recuperació de gasos fluorats per la seva reutilització en noves mescles refrigerants

Funding Sources:
Other entities
Funding Agency:
Type of Project:
Individual project
Period:
01/01/2023 a 31/12/2023
Funding:
7.500€
Project current status:
ACTIVE

Els objectius del projecte CIRFGAS es desenvolupar nous processos de recuperació de gasos fluorats per la seva reutilització en noves mescles refrigerants.

El projecte CIRFGAS busca donar sortida mitjançant l’ús de nous absorbents alternatius com són els solvents eutèctics profunds (DES de les seves sigles en anglès) per tal de separar aquests compostos pensant en la seva posterior reutilització.
Els sub-objectius del projecte són:
1.Sintetitzar nous DES utilitzant diferents acceptors d’hidrogen com el clorur de colina i donadors d’hidrogen com l’etilenglicol o àcids fluorats.
2.Caracteritzar propietats físico químiques dels DES sintetitzats com densitat i viscositat.
3.Determinar la capacitat d’absorció de diferents gasos fluorats com l’R-32, R-125, R-143a i l’R134a en els DES sintetitzats.
4.Dissenyar i simular amb Aspen Plus el procés d’absorció per separar els gasos que componen el refrigerant R-410A (una barreja al 50% en massa de R-32 i R-125

 

PRIMARY INVESTIGATOR

Rafael González Olmos, PhD

Head of GESPA Group - Associate Professor
+34932672000
SEE MORE

RESEARCH GROUP

GESPA

Grup d'Enginyeria i Simulació de Processos Ambientals

School of Engineering

Engineering and Simulation of Environmental Processes Group

Its activity focuses on environmental engineering and molecular and process simulation to respond to current societal challenges: climate change, water scarcity, and population growth.