CERCADOR
HOME > SOLUCIONS > Farmàcia i cosmètica

Farmàcia i cosmètica

Sòlida experiència i coneixement en el desenvolupament de projectes de R+D+I, amb experts en diverses disciplines que satisfan les necessitats dels sectors farmacèutic i cosmètic. Anàlisi d'acord amb normatives NCF/GMP.

DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES FARMACÈUTICS I COSMÈTICS AMB LA GARANTIA DE LA NOSTRA LLARGA EXPERIÈNCIA

ANÀLISIS QUÍMIQUES

 • Control de qualitat de matèries primeres, excipients i medicaments
 • Identificació i caracterització de molècules
 • Identificació, aïllament i anàlisi d’impureses
 • Envasos

DESENVOLUPAMENT FARMACÈUTIC

 • Posada a punt, validació i transferència de mètodes analítics
 • Drug Discovery i disseny molecular
 • Processos de síntesi orgànica de genèrics
 • Segona generació de molècules bioactives
 • Disseny i síntesi de molècules i materials fotoactius
 • Formulacions galèniques

ESTUDIS

 • Validació de sistemes de neteja
 • Fotodegradació, fotoestabilitat i fototoxicitat
 • Bio i quimioluminescència
 • Cinètica per fluorescència UV-vis/NIR

BIOMEDICINA

 • Test d’activitat biològica i funció cel·lular
 • Assajos de toxicitat i eficàcia
 • Estudis de manteniment, creixement i diferenciació de cèl·lules mare
 • Sistemes de transport de fàrmacs i biomolècules
 • Biocompatibilitat de fàrmacs i productes sanitaris
 • Desenvolupament d’implants i productes sanitaris amb activitat farmacològica
 • Bioadhesius amb aplicacions mèdiques

INSTAL·LACIONS ASSOCIADES

Laboratori de Cromatografia

Laboratori d’Espectroscopia

Laboratori de Fotoquímica

Laboratori d’Anàlisi de Metalls

Unitat de Processos Químics en Continu

GRUP D'INVESTIGACIÓ RELACIONAT:

QuAN

Química Analítica

School of Engineering

Grup de Química Analítica

L'activitat de QuAN s'estructura entorn de les diferents tècniques analítiques, espectromètriques, cromatogràfiques, electroquímiques i òptiques tant en la seva aplicació com en el seu desenvolupament.

GQF

Grup de Química Farmacèutica

School of Engineering

Grup de Química Farmacèutica

La recerca se centra en dues grans àrees: Nous Fàrmacs en Biomedicina i Ciències de la Salut i Processos Químics en Continu (flow chemistry)

AppLightChem

Applied Photobiological Chemistry

School of Engineering

Applied Photobiological Chemistry

Recerca especialitzada en les aplicacions biomèdiques (resistència antimicrobiana amb fototeràpia) i desenvolupament de teragnòstics en el diagnòstic i tractament de tumors
SOL·LICITAR
PRESSUPOST

CONTACTA AMB NOSALTRES