CERCADOR
HOME > SOLUCIONS > Enginyeria de productes industrials

Enginyeria de productes industrials

Ampli espectre de serveis per al teixit industrial, incloent enginyeria de producte en tots els seus vessants: consultories, càlcul i disseny de productes industrials i gestió del cicle de vida.

ELS NOSTRES SERVEIS PER AL SECTOR INDUSTRIAL S'ENFOQUEN A LA INNOVACIÓ I LA QUALITAT

DISSENY CAD/CAM/CAU

 • Disseny i modelatge de peces
 • Fabricació automatitzada de geometries complexes en màquina de control numèric
 • Simulació per càlcul d’elements finits
 • Modeling / Rapid prototyping / Rapid Tooling

ENGINYERIA DE PRODUCTE

 • Disseny i desenvolupament
 • Simulació estructural i modelització
 • Prototips per impressió 3D o per injecció de plàstic
 • Selecció de materials
 • Aplicacions biomèdiques
 • Documentació de producte
 • Producció, impacte i organització

ASSAJOS

 • Assajos físics i mecànics
 • Determinació de tensions residuals en peces
 • Crash Tests
 • Anàlisis de cicle de vida d’un producte

ASSESSORAMENT TECNOLÒGIC

 • Fabricació additiva de prototips, produccions pilot i produccions personalitzades
 • Avaluació d’impacte ambiental de producte: petjada de carboni, consum energètic i eutrofització d’aigua
 • Consultoria PLM i LCA

GRUP D'INVESTIGACIÓ RELACIONAT:

GEPI

Grup d'Enginyeria de Productes Industrials

School of Engineering

Grup d’Enginyeria de Productes Industrials

La seva activitat se centra en tres grans àrees: Fabricació additiva, Enginyeria inversa i Caracterització mecànica de materials.

GAM

Applied Mechanics and Advanced Manufacturing

School of Engineering

Applied Mechanics and Advanced Manufacturing

La seva activitat se centra en el desenvolupament de recerca cientificotècnica orientada a la resolució de problemes relacionats amb la fabricació avançada, el desenvolupament, caracterització i ús eficient de materials de grau enginyeril, i l'optimització del comportament estructural.

NOTÍCIES RELACIONADES

Tesis Doctoral

Diagnosis d’estructures mitjançant visió artificial

05/02/2024
El Dr. Ricard Lado va defensar la seva tesi doctoral a IQS, en la qual ha desenvolupat models de visió artificial basats en l'amplificació de moviment de vídeo (VMM) mitjançant deep learning, per millorar els sistemes de detecció de degradació d'estructures.
LLEGIR NOTÍCIA
SOL·LICITAR
PRESSUPOST

CONTACTA AMB NOSALTRES