CERCADOR
HOME > SOLUCIONS > Enginyeria de productes industrials

Enginyeria de productes industrials

Ampli espectre de serveis per al teixit industrial, incloent enginyeria de producte en tots els seus vessants: consultories, càlcul i disseny de productes industrials i gestió del cicle de vida.

ELS NOSTRES SERVEIS PER AL SECTOR INDUSTRIAL S'ENFOQUEN A LA INNOVACIÓ I LA QUALITAT

DISSENY CAD/CAM/CAU

 • Disseny i modelatge de peces
 • Fabricació automatitzada de geometries complexes en màquina de control numèric
 • Simulació per càlcul d’elements finits
 • Modeling / Rapid prototyping / Rapid Tooling

ENGINYERIA DE PRODUCTE

 • Disseny i desenvolupament
 • Simulació estructural i modelització
 • Prototips per impressió 3D o per injecció de plàstic
 • Selecció de materials
 • Aplicacions biomèdiques
 • Documentació de producte
 • Producció, impacte i organització

ASSAJOS

 • Assajos físics i mecànics
 • Determinació de tensions residuals en peces
 • Crash Tests
 • Anàlisis de cicle de vida d’un producte

ASSESSORAMENT TECNOLÒGIC

 • Fabricació additiva de prototips, produccions pilot i produccions personalitzades
 • Avaluació d’impacte ambiental de producte: petjada de carboni, consum energètic i eutrofització d’aigua
 • Consultoria PLM i LCA

GRUP D'INVESTIGACIÓ RELACIONAT:

GEPI

Grup d'Enginyeria de Productes Industrials

School of Engineering

Grup d’Enginyeria de Productes Industrials

La seva activitat se centra en tres grans àrees: Fabricació additiva, Enginyeria inversa i Caracterització mecànica de materials.

GAM

Applied Mechanics and Advanced Manufacturing

School of Engineering

Applied Mechanics and Advanced Manufacturing

La seva activitat se centra en el desenvolupament de recerca cientificotècnica orientada a la resolució de problemes relacionats amb la fabricació avançada, el desenvolupament, caracterització i ús eficient de materials de grau enginyeril, i l'optimització del comportament estructural.
SOL·LICITAR
PRESSUPOST

CONTACTA AMB NOSALTRES