CERCADOR
HOME > ACTUALITAT > Tècniques pioneres per a la caracterització d’oligonucleotids

Tècniques pioneres per a la caracterització d’oligonucleotids

09/03/2023
Investigadores d’IQS duen a terme a l’IQS-SCIEX Demo lab una recerca pionera per a caracteritzar i purificar àcids nucleics terapèutics, principis actius utilitzats per desenvolupar noves estratègies en medicina preventiva i teràpies.

Técnicas pioneras para la caracterización de oligonucleótidos

Els àcids nucleics i els oligonucleòtids són molècules que tenen actualment un paper molt important en medicina, donat el seu paper clau com principis actius per desenvolupar noves estratègies de medicina preventiva i teràpies que permetin, no només tractar malalties genètiques, sinó també convertir-se en immunoteràpies del càncer, o en una nova generació de vacunes profilàctiques de malalties infeccioses. Per tot això, en els darrers anys ha augmentat l’interès pel desenvolupament de metodologies analítiques que permetin la identificació i la quantificació d’àcids nucleics i oligonucleòtids amb la suficient sensibilitat, exactitud i precisió. L’espectrometria de masses acoblada a cromatografia liquida (LC-MS) és una de les tècniques analítiques que reuneix els requisits necessaris per dur a terme aquest tipus d’anàlisi.

El laboratori IQS-SCIEX Demo lab compta amb la tecnologia necessària per a realitzar la determinació i caracterització d’oligonucleòtids terapèutics en diferents punts del procés de desenvolupament de la teràpia. Per una banda, l’instrument X500B QTOF permet realitzar un mapejat en diferents mostres per tal d’identificar seqüències i modificacions d’oligonucleòtids, així com possibles impureses. Així, és possible controlar que s’està realitzant una seqüenciació correcta dels oligonucleòtids durant el procés de producció i caracteritzar el producte final. A més, mitjançant l’obtenció dels espectres de MSMS, és possible identificar les diferents modificacions post-transcripcionals, que són les que permeten modular la immunogenicitat i l’eficiència del producte.

Per altra banda, l’instrument 7500 QTrap permet quantificar amb elevada sensibilitat aquelles seqüències de major interès, podent controlar així la puresa del producte obtingut.

Una línia de recerca pionera

Actualment, a l’IQS-SCIEX Demo lab s’està duent a terme una línia de recerca dedicada a la caracterització d’àcids nucleics terapèutics, pionera en aquest camp. La recerca està dirigida pel Dr. Salvador Borrós, la Dra. Cristina Fornaguera i la Dra. Gemma Gotor, membres del Grup d’Enginyeria de Materials – GEMAT d’IQS School of Engineering.

Dins d’aquesta recerca, s’ha posat a punt una preparativa de mostra adequada que permet una correcta digestió enzimàtica de les cadenes d’ADN i/o ARN. A més, s’ha desenvolupat un mètode de cromatografia de líquids que permet una separació òptima dels oligonucleòtids, així com diferents mètodes d’espectrometria de masses per a la seva identificació i quantificació.

D’aquesta manera, s’han pogut identificar i optimitzar diferents fluxos de treball que fan possible la identificació i quantificació d’aquests analits amb elevat interès terapèutic.

El pròxim 29 de març, la Dra. Margalida Artigues, responsable de l’IQS-SCIEX Demo lab i membre del Grup d’Electroquimica i Bioanàlisi – EQBA d’IQS, presentarà els avenços d’aquesta recerca en un seminari organitzat per SCIEX que tindrà lloc al Palau Robert de Barcelona, en el marc de l’exposició CRIMS que es du a terme en aquest Palau fins al 10 d’abril.

PERSONES RELACIONADES:

GRUP D'INVESTIGACIÓ RELACIONAT

EQBA

Electroquímica i Bioanàlisi

School of Engineering

Grup d’Electroquímica i Bioanàlisi

L'activitat de EQBA s'estructura entorn de les diferents tècniques analítiques, espectromètriques, cromatogràfiques, electroquímiques i òptiques tant en la seva aplicació com en el seu desenvolupament.

ALTRES NOTÍCIES RELACIONADES:

Notícia

IQS – SCIEX: avenços en instrumentació d’alta resolució

12/04/2023
Dins l’acord de col·laboració entre IQS i l’empresa d’instrumentació SCIEX, s’han celebrat recentment dos seminaris relacionats amb la presentació de les novetats d’instrumentació en espectrometria de masses d’alta resolució (HRMS) de l’empresa i les seves aplicacions.
LLEGIR NOTÍCIA