CERCADOR
HOME > ACTUALITAT > Projectes Europeus de Recerca

Projectes Europeus de Recerca

21/11/2023
En els darrers tres anys, s’han concedit a IQS deu projectes europeus de recerca amb un pressupost subvencionable de més de 3 milions d’euros. Entre els projectes recentment concedits destaquen OBGATE, FASTCOMET i IMMUTOL.

noticia iqs 2023 equips agilent 012

Alguns dels grups de recerca d’IQS han estat, des de fa més de 15 anys, molt actius en la sol·licitud de finançament a la Comissió Europea per dur a terme projectes de recerca competitius. Dins dels diversos Programes Marc, s’han aconseguit fons per a investigar en múltiples àmbits científics, com, per exemple, la preocupació per la seguretat quan es treballa amb nanopartícules, les qüestions de salut pública, els reptes per afrontar malalties diverses a partir de la biomedicina, els productes farmacèutics o les tecnologies més personalitzades, també els desafiaments de la fusió nuclear, la investigació en sistemes automàtics industrials, i l’estudi dels sistemes d’indicadors de l’economia xinesa, entre altres.

Només en els darrers tres anys, IQS ha presentat quasi 70 sol·licituds de projectes. També, en aquest període, s’ha resolt favorablement la concessió de deu projectes europeus amb una subvenció de més de 3 milions d’euros per a IQS.

Entre els projectes de recerca concedits a IQS més recentment en destaquem els següents:

OBGATE (Creating an Orthogonal Gate to the Brain), enfocat cap un canvi de paradigma en el camp de l’administració cerebral, a partir d’una nova porta cerebral ortogonal, en la qual els fàrmacs dirigits podrien travessar la barrera hematoencefàlica per al tractament de malalties cerebrals. Es tracta d’un projecte individual ERC Starting Grant del Dr. Benjamí Oller Salvia, que compta amb un finançament de quasi 1.500.000 € per a dur a terme el projecte entre juny 2023 i maig 2028.

FASTCOMET (Future Data Storage Using Colloidal Memory Technology), basat en un nou concepte de memòria col·loidal en el que les nanopartícules es consideren portadores de dades i, mitjançant elèctrodes, freqüències aplicades i electroforesi, les partícules s’organitzen en seqüències específiques en els capil·lars per emmagatzemar dades. Es tracta d’un projecte consorciat amb una durada de tres anys, que s’inicia el novembre de 2023 i en el que IQS, sota la direcció científica del Dr. Roser Bresolí Obach, compta amb un pressupost de 283.000 €.

IMMUTOL (Cell-Based Theraphy to Re-Establish Tolerance in Immunemediated Diseases), té l’objectiu d’accelerar el desenvolupament i la validació d’un medicament terapèutic avançat basat en cèl·lules dendrítiques modificades amb vitamina D3. Es tracta d’un projecte consorciat que es va iniciar el maig del 2023, en el que l’equip d’IQS, sota la direcció del Dr. Jordi Martorell López, compta amb un pressupost de 274.000 € per als propers quatre anys.

Actualment, tenim en execució nou projectes europeus (Light4Lungs, PopMed-SusDev, Immutol, OBGate, FastComet, ADC2GBM, NextGENPS, TumorOut, Eurofusion), dels quals quatre són liderats per IQS (Light4Lungs, PopMed-SusDev, TumorOut, OBGate). El lideratge d’aquest tipus de projectes és especialment complex quan es tracta de coordinar múltiples socis de diversos països amb un objectiu comú. La dedicació dels investigadors principals i el suport dels gestors és, sens dubte, una tasca que requereix un aprenentatge continu.

La setmana passada, investigadors i gestors de projectes europeus es van reunir a Madrid en el marc de l’ERCEA Grant Management Event, per conèixer les característiques de les convocatòries més recents. La Prof. Maria Leptin, presidenta del European Research Council (ERC) va inaugurar l’esdeveniment presentant les novetats sobre les polítiques de l’ERC i el programa Horizon Europe. Des d’IQS, el Dr. Benjamí Oller, el Dr. Manuel Morillas i la Dra. Joedmi Pereira van assistir-hi, participant també en les sessions de formació que es van impartir.

 

Dra. Núria Vallmitjana

Directora d’IQS Tech Transfer