CERCADOR
HOME > ACTUALITAT > Oficines de Transferència de Coneixement

Oficines de Transferència de Coneixement

16/02/2023
El nou RD 984/2022 estableix la creació de les Oficines de Transferència de Coneixement, per potenciar les relacions entre els generadors de coneixement i el sector industrial i la societat, tasca que ja desenvolupa IQS des de fa molt de temps.

Oficinas de Transferencia de Conocimiento

El passat mes de novembre, el Ministeri de Ciència i Innovació publicava el Real Decret 984/2022 pel qual s’estableixen les Oficines de Transferència de Coneixement i es crea el seu Registre.

El document fa referència al notable creixement de l’activitat de transferència de resultats de la recerca en el conjunt del Sistema Espanyol de Ciència, Tecnologia i Innovació des de l’any 1996. La Llei 14/2011 de la Ciència, la Tecnologia i la Innovació, modificada per la Llei 17/2022, destaca l’impuls de la recerca científica i tècnica, la innovació, la transferència del coneixement, la difusió i la cultura científica, tecnològica i innovadora.

El marc institucional en el qual es desenvolupa l’activitat de RDI i de transferència del coneixement també ha evolucionat en la direcció de potenciar les unitats dedicades a la funció de la transferència. La complexitat i especialització de les operacions que es duen a terme a les OTRIS abasten des de la detecció dels resultats de recerca, i la seva protecció legal, fins a la seva comercialització per vies molt diverses, com són les llicències d’explotació, la recerca col·laborativa, la prestació de nous serveis o la creació d’entitats basades en el coneixement.

En el RD mencionat, s’aconsella un canvi en la denominació d’aquestes estructures per “Oficines de Transferència de Coneixement (OTC)” i la necessitat de crear un registre amb l’objectiu de matisar certs aspectes, com per exemple els requisits que han de complir aquestes entitats.

Es parla d’estar orientats a l’establiment de relacions entre els generadors de coneixement en matèria d’RDI i el sector industrial i la societat en general, així com a l’obtenció de resultats econòmics i socials derivats de la transferència de coneixement. Es mencionen les patents i altres formes de protecció de la tecnologia, dels acords de llicència per a l’explotació d’aquesta tecnologia, dels contractes de recerca en col·laboració amb les empreses i de la prestació de serveis tecnològics, de la prospectiva tecnològica, de la promoció de l’oferta tecnològica i de marketing tecnològic, de la difusió social del coneixement, de formació per a generar un entorn emprenedor, de proves de concepte, de prototipus, d’acceleració, de capital inversor, d’impacte social, etc.

Tot això que planteja aquest nou RD 984/2022 no és més que el que fem a IQS i altres universitats i centres de recerca des de fa molts anys. És un entorn dinàmic i apassionant, en el que cada dia escoltem propostes innovadores, analitzem oportunitats i mirem de fer-les viables, donem a conèixer aquest potencial, connectem indústria amb universitat … i intentem fer que, amb el nostre petit gra de sorra, el món avanci cap a una societat més tecnològica però alhora més humana i més sostenible.

Està bé que el MICINN i les entitats públiques posin en valor la tasca que fem des d’aquestes unitats. Esperem que el registre de les OTC no sigui un tràmit burocràtic més i que realment serveixi per impulsar més el sistema de ciència i tecnologia, que permeti connectar-nos més i millor entre nosaltres i poder així arribar més lluny.

 

Dra. Núria Vallmitjana

Directora d’IQS Tech Transfer