CERCADOR
HOME > ACTUALITAT > Nous Projectes de Generació de Coneixement

Nous Projectes de Generació de Coneixement

13/09/2022
Els sis projectes concedits a IQS per als propers tres anys dins la convocatòria d’ajuts 2021 “Projectes de Generació de Coneixement” compten amb un pressupost total de quasi 830.000 €. A més, dos d’ells van acompanyats de la concessió de beques predoctorals FPI.

 

Comencem el curs molt contents i satisfets pels resultats obtinguts per IQS, i per tota la Universitat Ramon Llull, en la concessió d’ajuts a nous projectes de recerca de la convocatòria 2021 de Projectes de Generació de Coneixement».

Aquesta línia d’ajuts del Ministeri de Ciència i Innovació, gestionada mitjançant l’Agència Estatal d’Investigació, forma part del Programa Estatal per Impulsar la Investigació Cientificotècnica i la seva Transferència, i s’emmarca en el Pla Estatal de Recerca Científica, Tècnica i d’Innovació (PEICTI) 2021-2023.

La finalitat d’aquest tipus d’ajuts és promoure la recerca científica i tècnica mitjançant l’assignació eficient dels recursos públics, la promoció de l’excel·lència, el foment de la col·laboració entre els agents dels sistema i el suport a la generació de coneixement d’alt impacte científic, tècnic, econòmic i social.

La resolució publicada de finals de juliol va ser molt engrescadora per tot l’equip investigador d’IQS i de la resta de centres que integren la Universitat Ramon Llull, tenint en compte no només el nombre de projectes concedits sinó també l’elevat índex de concessions respecte el nombre total de sol·licituds presentades.

Els sis projectes concedits a IQS per als propers tres anys compten amb un pressupost total de quasi 830.000 €. A més, dos d’ells van acompanyats de la concessió de beques FPI per a la realització del doctorat.

  • Projecte: Development of zwitterionic poly(beta aminoesters) nanoparticles as mRNA vaccines for the treatment of non-small cell lung cancer

Investigador/a responsable: Dra. Cristina Fornaguera i  Dr.  Salvador Borros.

  • Projecte: Stents poliméricos adaptables para tratar coartación aórtica pediátrica

Investigador/a responsable: Dra Mercè Balcells i Dr. Jordi Martorell

  • Projecte: Diseño y síntesis de inhibidores alostéricos de CXCR4 y degradadores de IRAK4 como potencial tratamiento de linfoma de células B

Investigador/a responsable: Dr. Roger Estrada i Dr. José I. Borrell

  • Projecte: Development of gyroid-type cellular metallic microstructures by fused filament fabrication to optimize structural components with high-added value

Investigador/a responsable: Dr. Marco Antonio Perez i Dr. Giovanni Gómez

  • Projecte: Development of novel drug-delivery nanocarriers directed to dodge potential drug resistance mechanisms using a 3D crosstalk model of pancreatic adenocarcinoma cells and its associated stroma

Investigador/a responsable: Dr. David Sánchez i Dr. Carlos Semino

  • Projecte: Condiciones para la transición entre paradigmas en la educación universitaria

Investigador/a responsable: Dr. Jordi Cuadros (subprojecte 2)

 

En els propers mesos, anirem informant amb més detall dels objectius de cadascun dels projecte i dels resultats que es van assolint.

 

Dra. Núria Vallmitjana
Directora d’IQS Tech Transfer