CERCADOR
HOME > ACTUALITAT > Nous equips al Laboratori de Bioteràpies d’IQS

Nous equips al Laboratori de Bioteràpies d’IQS

11/01/2024
IQS ha incorporat recentment tres equips avançats per a la preparació i caracterització de biomolècules al laboratori de Bioteràpies, gràcies a la beca ERC Starting Grant del Dr. Benjamí Oller Salvia.

Nuevos equipos en el Laboratorio de Bioterapias de IQS

Al Laboratori de Bioteràpies d’IQS, l’equip d’investigadors del grup de Química y Biologia Sintètica per a Bioteràpies – ChemSynBio treballa en la cerca de teràpies dirigides a dianes moleculars de cèl·lules canceroses. Aquest grup combina química i biologia sintètica per a desenvolupar anticossos activables i sistemes de transport al cervell amb la finalitat de millorar els tractaments de tumors cerebrals i altres malalties neuronals.

Gràcies a la beca ERC Starting Grant que va aconseguir el professor Dr. Benjamí Oller Salvia, qui lidera aquest equip, el laboratori de Bioteràpies ha pogut incorporar recentment diversos equips avançats que els permetrà anar més lluny en la seva recerca, tot contribuint a les del conjunt del centre universitari.

Dels nous equips adquirits, n’hi ha tres de més destacats que permeten anàlisis i processos que fins ara no era possible dur a terme a IQS.

Un d’aquests equips és un Sintetitzador de pèptids Liberty Blue de CEM distribuit per Alenium. Es tracta d’un equip que permet obtenir pèptids de fins a 50 aminoàcids o més en poques hores i amb elevada puresa. La síntesi es du a terme en fase sòlida mitjançant microones, que acceleren molt els passos d’acoblament i desprotecció dels aminoàcids, permetent que el procés d’obtenció del pèptid sigui tan ràpid. En el grup ChemSynBio es desenvolupen pèptids amb finalitats terapèutiques, incloent-hi pel lliurament selectiu de fàrmacs per generar teràpies de precisió i per creuar la barrera hematoencefàlica.

El segon dels equips és un espectròmetre de masses tipus Time of Light (TOF) d’Agilent. Es tracta d’un espectròmetre d’alta resolució i amb elevada sensibilitat per analitzar biomolècules de grans dimensions. És capaç de detectar canvis tan petits com la formació d’un pont disulfur en un anticòs sencer. Es farà servir per analitzar petites modificacions en conjugats de pèptids i proteïnes amb finalitat terapèutica, com ara la conjugació d’una toxina a un anticòs.

El tercer equip és un Octet® BLI de Sartorius. Aquest equip és comú en la indústria biofarmacèutica, però és l’únic equip d’aquestes característiques que es troba instal·lat a l’àrea de Barcelona.

L’Octet® BLI serveix per mesurar la interacció a temps real entre biomolècules i lligands mitjançant interferometria per biocapa ­BLI (BioLayer Interferometry). El BLI permet mesurar la cinètica d’unió i dissociació, així com constants d’afinitat i concentració, d’una biomolècula funcional. Un exemple d’aplicació concreta d’aquest equip seria la mesura de l’afinitat d’un dels anticossos desenvolupats al Laboratori de Bioteràpies d’IQS amb l’antigen objectiu al qual es vol dirigir.

Aquests nous equips adquirits gràcies a la beca ERC es sumen a altres equips ja instal·lats en aquest laboratori d’IQS: FPLC BioRad Next Generation Chromatography Quest 10, UHPLC Agilent 1260 Infinity II, HPLC preparatiu Agilent 1260/1290 Infinity II, entre d’altres, els quals doten al mateix d’un equipament d’última generació per al desenvolupament de biomolècules amb finalitat terapèutica i biomèdica.

PERSONES RELACIONADES:

Dr. Benjamí Oller-Salvia

Professor Titular - Junior Leader F. La Caixa - Investigador ERC
+34932672000
VEURE MÉS

COL·LABORADORS RELACIONATS

GRUP D'INVESTIGACIÓ RELACIONAT

ChemSynBio

CHEMICAL & SYNTHETIC BIOLOGY FOR BIOTHERAPIES

School of Engineering

Química i Biologia Sintètica per a Bioteràpies

Aquest grup combina química i biologia sintètica pel desenvolupament de bio-nano-teràpies de precisió basades en proteïnes "intel·ligents" i la generació de sistemes moleculars que permetin el transport de fàrmacs al cervell.

ALTRES NOTÍCIES RELACIONADES:

Investigació

Nous equips de caracterització i purificació de pèptids i proteïnes

18/05/2022
IQS ha adquirit tres equips de cromatografia per a la caracterització i purificació de proteïnes i pèptids, amb finançament del programa Fundació “la Caixa” Junior Leader Fellowships.
LLEGIR NOTÍCIA