CERCADOR
HOME > ACTUALITAT > L’aposta per la transferència de tecnologia des de les universitats

L’aposta per la transferència de tecnologia des de les universitats

21/12/2021
Xavier Aldeguer, director general de Transferència del Coneixement, ens ha transmès la voluntat de la Generalitat de Catalunya, d’incrementar la transferència del sistema universitari cap al sistema productiu, en el marc del Pacte Nacional per a la Societat del Coneixement.

aposta transferencia tecnologia universitats

 

Aquesta setmana, vicerectors i vicerectores de recerca de les universitats catalanes, així com altres membres dedicats a la transferència de tecnologia i coneixement en el món de les universitats i centres de recerca, ens hem reunit amb el Dr. Xavier Aldeguer Manté, director general de Transferència del Coneixement, nova àrea dins el Departament d’Investigació i Universitats,

dirigit per la Dra. Gemma Geis Carreras.

En aquesta trobada, Aldeguer ens ha transmès la voluntat d’incrementar la transferència del sistema universitari cap al sistema productiu, és a dir cap a la indústria, en el marc del Pacte Nacional per a la Societat del Coneixement.

Entre les funcions d’aquesta nova direcció general en destaquen l’assessorament i el suport tècnic a donar en l’àmbit de les competències del Departament als agents de l’ecosistema de transferència i innovació de Catalunya per tal de garantir un sistema adequat i consolidar programes i accions dirigides cap a la valorització de la recerca de les universitats.

Entre els temes anunciats com accions de futur es van mencionar: la nova eina d’inversió per a donar suport a projectes incipients de tecnologia punta, els trams AQU de perfil transferidor del professorat universitari, les polítiques de formació dual universitat-empresa, els ajuts per a patents, estudis de mercat i de valorització de tecnologia, el suport a les OTRIS amb fons FEDER, la creació d’un programa similar a l’ICREA per a professorat amb perfil de transferència, les fórmules per a introduir “transferòlegs” als grups de recerca que estimulin la transferència i per últim, la creació d’un portal de transferència o marketplace.

Vam comptar també amb una interessant conferència per part d’Alfons Cornella, per tots conegut com a l’expert català en innovació, que ens va parlar sobre la universitat emprenedora. Del seu discurs, mereix dedicar un parell de paràgrafs a les seves recomanacions sobre les accions des de la universitat i de les accions cap a l’empresa.

Cornella ens diu que el primer que hem de fer, és desarticular els stoppers dins la universitat que frenen la transferència alhora que cal donar més rellevància a les unitats de transferència de tecnologia. Ens diu que hem d’aplicar nous models de reconeixement del valor de la recerca convertible en empresa. Ens encoratja a estimular la formació dels professors en emprenedoria i animar-los en considerar la creació d’spin-offs com a via de transferir a la societat els resultats de la seva recerca. Per això, també els hem de facilitar la localització de recursos per a patentar, per a estudiar el potencial de valorització de cada tecnologia i acompanyar-los amb l’estratègia més adient per a la seva transferència.

Entre les accions cap a l’empresa, les recomanacions de Cornella inclouen l’augment de l’esforç en pedagogia de la innovació, la col·laboració universitat-empresa en projectes d’innovació i la connexió de les universitats amb els clústers sectorials. Ens cal millorar la comunicació a les empreses sobre possibles projectes a desenvolupar i donar resposta a les necessitats específiques de les empreses.

De nou, el model Push & Pull que combina la transferència dels resultats de la recerca pròpia, que sorgeix dels grups universitaris, en equilibri amb la transferència dels resultats innovadors, que resulten d’orientar aquesta recerca cap a la resolució dels reptes tecnològics que des del sector industrial es posen de manifest.

Acabem doncs l’any amb il·lusió, sabent que a la tornada encara tindrem més feina i més reptes en els quals treballar, per sumar la nostra contribució al desenvolupament econòmic i industrial del nostre país.

Us desitgem un Bon Nadal i esperem poder retrobar-nos a la tornada!

Dra. Núria Vallmitjana
Directora d’IQS Tech Transfer

PERSONES RELACIONADES:

Dra. Núria Vallmitjana Palau

Directora d'IQS Tech Transfer
+34932672000 / +34932672004