CERCADOR
HOME > ACTUALITAT > Estudis farmacocinètics i d’eficàcia

Estudis farmacocinètics i d’eficàcia

27/07/2021
IQS i Xenopat han signat un acord de col·laboració per dur a terme projectes de recerca conjunts en l’àrea del càncer i també per oferir serveis a tercers combinant l’expertesa d’ambdues entitats, per exemple amb la realització d’estudis farmacocinètics ADME-Tox, estudis de predicció computacional i estudis d’eficàcia in vivo.
Dr. José I. Borrell (IQS) i Dr. Alberto Villanueva (Xenopat) en la signatura de l’acord de col·laboració.

 

IQS i l’empresa Xenopat han signat recentment un acord de col·laboració per dur a terme projectes de recerca conjunts en l’àrea del càncer, alhora que oferir serveis a tercers combinant l’expertesa d’ambdues entitats, incloent-hi entre d’altres, estudis farmacocinètics ADME-Tox, estudis  de predicció computacional i  estudis d’eficàcia in vivo. Aquesta associació combina les àrees de coneixement i activitat de les dues parts: el disseny molecular i computacional, la síntesi orgànica, l’ús de tècniques analítiques avançades, i experiments in vivo, tant en models derivats de la línia cel·lular com amb models Orthoxenograft® (models xenograft derivats de pacient i implantats en el mateix òrgan del ratolí, incloent-hi: colon, melanoma, pulmó, mama, ovari i pàncrees, entre altres).  D’aquesta manera, l’oferta global presenta uns serveis integrats d’alta qualitat.

 

La col·laboració des d’IQS anirà de la mà del grup de recerca Grup de Química Farmacèutica – GQF – d’IQS School of Engineering, coordinat pel professor Dr. José I. Borrell, que aporten la seva expertesa en química computacional i síntesi orgànica. “Gràcies a aquesta col·laboració, el nostre grup amplia el coneixement i l’oferta de serveis en l’àmbit de la farmacocinètica ADME-Tox, tant des del punt de vista computacional com de determinació experimental”, són paraules del Dr. Borrell.

 

Per altra banda, Xenopat és una spin-off de l’ Institut Català d’Oncologia – ICO –, l’Institut de Recerca Biomèdica de Bellvitge – IDIBELL – i de l’Hospital Universitari de Bellvitge – HUB –, fundada pel Dr. Alberto Villanueva, el Sr. August Vidal i la Dra. Anna Portela. Les seves àrees d’expertesa són el tractament oncològic personalitzat, els serveis preclínics avançats i desenvolupament de nous fàrmacs antitumorals a partir de l’ús de models xenograft.

 

En paraules del Dr. Alberto Villanueva, director científic i cofundador de Xenopat, “Amb aquesta col·laboració, Xenopat amplia el seu ventall de serveis, podent oferir als seus clients serveis de síntesi, determinació de compostos en fluids i teixits, així com prediccions bioinformàtiques. Esperem també poder ajudar als clients d’IQS amb els nostres serveis in vivo.

 

Serveis integrats ADME-Tox i d’eficàcia preclínica

 

La caracterització de l’Absorció, la Distribució, el Metabolisme i l’Excreció (també coneguda com a ADME) i la Toxicitat (ADME-Tox) són passos essencials en el desenvolupament de fàrmacs. Les prediccions de paràmetres com la solubilitat, el pKa, el log P, permeabilitat de la membrana, capacitat de travessar la barrera hematoencefàlica (BBB), l’estabilitat metabòlica i la toxicitat són molt importants per prendre decisions sobre el desenvolupament o no d’un possible candidat. El GQF d’IQS disposa de les eines computacionals més modernes per predir aquestes propietats amb rapidesa i precisió a partir de l’estructura 2D i 3D d’un compost.

 

Per altra banda, els estudis pre-clínics d’eficàcia que du a terme Xenopat permeten testar el fàrmac in vivo, tant a nivell de tractament independent com en combinació, i avaluar la resposta dels tumors a nivell de pes/volum i de resposta histològica. Aquests estudis es poden realitzar en models derivats de línia cel·lular i en models derivats de pacient. Els models més avançats (derivats de pacient, orthoxenografts®) permeten realitzar estudis clau per a les agències reguladores, així com per a orientar amb garantia els primers assajos clínics.

 

PERSONES RELACIONADES: