CERCADOR
HOME > ACTUALITAT > Detecció de Deltametrina en acícules de pins

Detecció de Deltametrina en acícules de pins

10/05/2022
IQS col·labora amb l’IRTA (Programa de Fructicultura – Grup Agroforestal) i Forestal Catalana en el desenvolupament d’un mètode analític per a la determinació de Deltametrina, un insecticida d’alt espectre assajat per al control del Leptoglossus occidentalis (xinxa americana), en les acícules i els pinyons dels pins pinyers tractats amb aquest insecticida.

Detección de Deltametrina en acículas de pino

IQS col·labora amb l’ Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries – IRTA – (Programa de Fructicultura – Grup Agroforestal) i l’organisme Forestal Catalana de la Generalitat de Catalunya en el desenvolupament d’un mètode analític per a la detecció i quantificació de Deltametrina, un insecticida de la família dels piretroids,  utilitzat per combatre plagues en el pi pinyer, i en fase d’assaig per al control de Leptoglossus occidentalis, la xinxa americana que està arrasant amb la producció de pinyons en tota la península ibèrica.

El pi pinyer ‘Pinus pinea’ és una espècie dominant en molts dels boscos del litoral mediterrani català, que pateix les conseqüències de diferents plagues degut sobretot a la fragilitat de les masses provocada per les sequeres recurrents dels darrers anys. Entre aquestes plagues, es troba el Leptoglossus occidentalis, xinxa que va entrar al 2003 a Espanya, i que ja està present en totes les zones de la península on hi ha masses de pi pinyer. La xinxa es menja literalment els pinyons i també destrueix els cons abans d’arribar a ser pinya.

El pinyó és una fruita seca de les més preuades per les seves qualitats nutritives i la Península Ibèrica n’és el principal productor mundial. En els últims cinc anys la producció no deixa de baixar i actualment costa trobar pinyons mediterranis al mercat. Aquesta situació està afavorint l’entrada d’altres pinyons d’origen asiàtic que el van substituint poc a poc, tot i no tenir ni de lluny les mateixes propietats.

Detecció i quantificació dels nivells de Deltametrina

Per tal de combatre aquesta plaga, s’està assajant l’ús de la Deltametrina, un piretroid sintètic amb activitat acaricida i insecticida d’ampli espectre. És molt important poder determinar la persistència del producte en la natura, en les acícules, i especialment la seva presència en el pinyó, un producte considerat ‘saludable’. El Laboratori de Cromatografia d’IQS, de la mà de Marina Bellot i del Dr. Cristian Gómez Canela, ha posat a punt un mètode analític per tal de determinar nivells molt baixos d’aquest pesticida, tant en acícules de pi com en els pinyons.

La gran dificultat d’aquest estudi radica en la complexitat de les mostres, donat que les acícules dels pins són una matriu amb una gran quantitat de clorofil·la i de resines, i no es disposa de gaire bibliografia de com realitzar aquestes determinacions en teixits vegetals d’aquestes característiques. Tot i així, als laboratoris d’IQS s’ha aconseguit validar un mètode analític basat en una extracció en fase sòlida dispersiva mitjançant l’ús de QuEChERS i utilitzant cromatografia de gasos acoblada a un detector de captura d’electrons (GC-ECD).

En paraules de les investigadores de l’IRTA: “Aquesta col·laboració està resultant molt fructífera ja que permetrà establir les dosi i els moments d’aplicació d’aquest insecticida. Extremar els controls de potencials residus tant a nivell de bosc, a les acícules, com sobre el pinyó pel seu consum, és imprescindible per prendre les decisions adients en l’aplicació de qualsevol producte.”

PERSONES RELACIONADES:

COL·LABORADORS RELACIONATS