BUSCADOR
HOME > PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN > BIOVEC (Desenvolupament de materials bioplàstics avançats d’origen vegetal per a l’economia circular)

BIOVEC (Desenvolupament de materials bioplàstics avançats d’origen vegetal per a l’economia circular)

Formulació biopolimèrica de residu de patata a plàstic mecanitzable

Fuente de financiación:
Generalitat de Catalunya
Entidad financiadora:
Tipología del proyecto:
Proyecto consorcio estatal
Periodo:
31/07/2020 a 31/07/2023
Financiación:
74.230€
Estado del proyecto:
FINALIZADO

El projecte “Desenvolupament de materials bioplàstics avançats d’origen vegetal per a l’economia circular” (BIOVEC), entre IQS l’empresa TORRIBAS està emmarcat en el desenvolupament de la tecnologia que permet substituir plàstics sintètics fòssils per bioplàstics avançats 100% compostables d’origen 100% vegetal.

BIOVEC contribueix al Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya (PRECAT20) utilitzant els propis residus vegetals que comercialitza TORRIBAS contribuint al desenvolupament sostenible de les empreses catalanes, a l’ús eficient dels recursos disponibles (aigua, matèria orgànica, eliminació plàstics fòssils) i a una economia circular.
L’objectiu que es planteja doncs és la de trobar una formulació biopolimèrica “de residu de patata a plàstic mecanitzable” en la que els plastificants utilitzats com a aditius sigui també d’origen orgànic: àcid polilàctic i/o polièster. El projecte BIOVEC té 4 objectius tecnològics:
1. Validació dels biopolímers d’origen 100% vegetal i 100% compostable a altes temperatures (T>200ºC) per la seva extrusió desenvolupant KET en materials avançats.
2. Mecanitzat per extrusió de la mescla de biopolímers obtinguda (TRL5) desenvolupant KET en Fabricació Additiva.
3.Validació de la solució obtinguda en planta pilot
4.Prototipus de bosses de plàstic resistents i compostables

INVESTIGADOR PRINCIPAL

COLABORADORES

GRUPO DE INVESTIGACIÓN RELACIONADO

GESPA

Grup d'Enginyeria i Simulació de Processos Ambientals

School of Engineering

Grupo de Ingeniería y Simulación de Procesos Ambientales

Su actividad se centra en la ingeniería ambiental y la simulación molecular y de procesos para dar respuesta a los retos actuales de la sociedad: cambio climático, escasez de agua y crecimiento poblacional.