BUSCADOR
HOME > PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN > ISAPREF (prevenció d’incendis prop torres d’alta tensió per imatges via satèl·lit)

ISAPREF (prevenció d’incendis prop torres d’alta tensió per imatges via satèl·lit)

Sistema intel·ligent de visió satel·lital per a la prevenció d'incendis forestals en infraestructures de distribució i transport d'energia elèctrica.

Fuente de financiación:
Generalitat de Catalunya
Entidad financiadora:
Tipología del proyecto:
Colaboración Academia-Industria
Periodo:
25/09/2021 a 23/03/2024
Financiación:
89.611,00€
Estado del proyecto:
ACTIVO

L’objectiu d’aquest projecte és desenvolupar un nou mètode i sistema intel·ligent autònom de visió per satèl·lit per reconèixer i predir els nivells de vegetació al voltant d’infraestructures de distribució d’energia elèctrica mitjançant l’anàlisi d’imatges i l’ús d’algoritmes de machine learning.

Una de les causes més crítiques d’incendis forestals provocats per instal·lacions elèctriques són el contacte de la vegetació amb els cables d’alta tensió. El sistema proporcionarà un mapa de geolocalització de les amenaces relacionades amb la vegetació al llarg de les línies elèctriques.

INVESTIGADOR PRINCIPAL

COLABORADORES

GRUPO DE INVESTIGACIÓN RELACIONADO

GEPI

Grup d'Enginyeria de Productes Industrials

School of Engineering

Grupo de Ingeniería de Productos Industriales

Su actividad se centra en tres grandes áreas: Fabricación aditiva, Ingeniería inversa y Caracterización mecánica de materiales