Lista de proyectos

A continuación, se incluyen algunos detalles de los proyectos financiados por programas de la Unión Europea, por organismos oficiales del Gobierno de España o de la Generalitat de Catalunya, así como los proyectos que han recibido ayudas económicas de diversas fundaciones privadas, como la Fundació Privada Cellex, Obra Social “LaCaixa”, Fundació Catalunya La Pedrera, Fundació La Marató de TV3, Función OPTi, etc…

Convocatòria de acreditació de comunitats RIS3CAT i selecció de projectes d`R+D+I del seu pla d'actuacions 2016

ACCIÓ, Generalitat de Catalunya

IP IQS: Dr. Guillermo Reyes Pozo

FINANCIACIÓ: 152.853,58€  PERIODE: 01/07/2017 - 31/12/2020

RIS3CAT Comunitat Llavor 3D

 

Convocatòria dels ajuts d'Indústria del Coneixement per a l'any 2019 (Llavor i Producte),  susceptibles der ser cofinançats pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER). Modalitat A. Ajuts Llavor per a projectes innovadors amb potencial d'incorporació al sector productiu.

IP: Dr. Marco Antonio Pérez

FINANCIACIÓ: 20.000 € PERIODO: 23/07/2020 a 22/04/2021

Assignació de cofinançament procedent del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) a agrupacions en tecnologies emergents per a la realització de projectes de valorització i transferència de resultats de la recerca.

 

IP: Dr. Jordi Abellà

FINANCIACIÓN: 315.723,75 € PERIODO: 2019 - 2023

Actuacions cofinançades pel FEDER Catalunya 2014-2020 per a la realització de projectes de les unitats de valorització i transferència de coneixement de les universitats de Catalunya adreçats a millorar sensiblement la interacció amb el sector productiu.

IP: Dra. Núria Vallmitjana FINANCIACIÓN: 174.289,26 € PERÍODO: 2018 - 2020