L'activitat de transferència de l'IQS-URL rep el suport del Departament d'Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya en el marc de l'ajut Enfortiment de les unitats de transferència de la URL. El pla estratègic d’IQS-URL per al període 2017-2020 conclou que és necessari un creixement de les activitats de transferència tenint en compte el seu potencial. Per aconseguir-ho, cal dedicar més recursos i esforços que permetin una major professionalització i una gestió més eficient. Entre les diverses accions que s’estableixen en el pla director, en destaque dues d'especialment rellevants amb les quals es concreta aquest projecte de la unitat de valorització i transferência de tecnologia i coneixementd'IQS adreçat a millorar sensiblement la interacció amb el sector productiu:

  1. Implementació d’un model push per anar des de la identificació de les oportunitats externes fins a la seva transferència i comercialització. L’objectiu és l’optimització dels processos de valorització i transferència de coneixement aplicant metodologies per a la identificació, priorització, protecció i comercialització del coneixement i les invencions
  2. Implementació d’un model pull basat en la innovació oberta per a enfocar els nous desenvolupaments cap a la solució de reptes de la societat.