La dissecció aòrtica té una incidència reportada de 6-10 de 100.000 pacients / any en països desenvolupats i del tercer món. La mortalitat relacionada amb la reparació oberta de la dissecció de tipus A varia entre 10 i 30%. La dissecció aguda no complicada tipus B presenta una mortalitat intrahospitalària del 10%, però la dissecció aguda complicada tipus B té una mortalitat hospitalària del 30-60%, amb un cost estimat per al sistema de salut de més de 200 milions d'euros només en Espanya. No hi ha tractaments específics per a la dissecció aòrtica, sinó tractaments originalment dissenyats per aneurismes aòrtics. En conseqüència, aquests tractaments tenen una tendència a fallar i requereixen reintervencions.

Hem desenvolupat un empelt amb la forma d'un pegat adhesiu, fet d'un material biodegradable que imita les propietats mecàniques de l'artèria i promou la seva regeneració. El pegat s'administra al vas malalt utilitzant un catèter endovascular mínimament invasiu que estem desenvolupant i que arriba a la regió danyada, col·locant el pegat contra la ferida. La nostra solució hauria de reduir el risc de mortalitat i morbiditat, millorar la durada i la qualitat de vida del pacient i reduir la incertesa durant la cirurgia.

La nostra invenció està protegida per una sol·licitud de patent presentada davant l'Oficina Europea de Patents al març de 2018. Molt breument, els nostres 3 anys de treball preliminar han demostrat que el pegat permet l'adhesió i migració de cèl·lules endotelials i cèl·lules musculars llises, que el plasma s'ha d'utilitzar per adherir covalentment les molècules de la matriu extracel·lular, que el pegat pot electró-filar-se amb porositat controlada i que les seves propietats mecàniques són similars a les de les artèries sanes.

Durant els 18 mesos d'aquesta proposta, desenvoluparem experiments ex vivo i in vivo que validaran la tecnologia en un entorn rellevant, és a dir, un model de trauma aòrtic porcí. Aquests experiments ens ajudaran a avançar al llarg del camí regulatori, inclosos els estudis preclínics i clínics regulatoris. Durant el primer any, afinarem i adaptarem a GMP nostra estratègia de fabricació, ajustarem i optimitzarem la nostra formulació bioadhesiva, seleccionarem la combinació final de molècules de matriu extracel·lular que decoraran el nostre pegat i definirem quins agents trombogènics poden garantir la trombosi de la llum falsa en les artèries dissecades. Després d'això, realitzarem dos conjunts d'experiments in vivo en porcs híbrids. En el primer conjunt, es confirmarà l'adhesió a les mostres no danyades. En el segon, confirmarem l'adhesió creant un model de dissecció en les nostres mostres.

El pressupost del projecte inclou 18 mesos de salari de la nostra estudiant de doctorat, consumibles per a experimentació ex vivo, materials i proteïnes per fabricar pegats aòrtics, i lloguer d'animals, reactius i instal·lacions per a animals per a l'experimentació in vivo.

Aquest projecte ha estat cofinançat per la Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) i consta amb el suport de la Secretaria d’Universitats i Recerca del Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya.