CALL ed_sp_web_proyecto_obtener_concreto(1, '103') Proyectos subvencionados - ETHOS 2016/2017. Ètica de l’ecologia

Proyectos subvencionados


ETHOS 2016/2017. Ètica de l’ecologia
PERIODE: 2015-2016
IP: Dr. Albert Florensa Giménez

 

Els objectius del projecte són:
1. Realitzar un seminari interuniversitari de tres sessions amb conferències obertes a professors, estudiants i públic en general.
2. Elaborar i publicar una guia-índex per a la lectura de l’encíclica Laudato si’.
3. Analitzar si l’Església Catòlica, a través de l’encíclica Laudato Si’ (LS) del Papa Francesc, pot ser un interlocutor vàlid en el diàleg mediambiental, concretament en el context de la modernitat. Presentar l’anàlisi en forma d’article per ser enviat a la Ramon Llull Journal of Applied Ethics.