CALL ed_sp_web_proyecto_obtener_concreto(1, '101') Proyectos subvencionados - Doctorat Industrial EDIBLE CASINGS, S.L. Ref: 2016 DI 025

Proyectos subvencionados


Doctorat Industrial EDIBLE CASINGS, S.L. Ref: 2016 DI 025
PERIODE: 2016-2019
IP: Dr. Antoni Planas Sauter

El projecte és un estudi de l'estructura del col·lagen, matèria primera i principal component del recobriment comestible per a productes carnis, tenint en compte els diferents nivells jeràrquics de la molècula de col·lagen i relacionant-la amb les diverses propietats funcionals.