Esta sección de financiamiento nacional está dividida en seis categorías principales:

1: Proyectos de investigación.
2: Becas y convocatorias para IP Junior  y postdoc.
3: Becas para doctorandos.
4: Colaboración con la industria.
5: Viajes, estancias cortas.
6: Redes.                                                 


1. PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

Las convocatorias competitivas de proyectos nacionales están divididas según el tipo de financiación en:  

1.1 Convocatorias de proyectos de investigación con financiación pública:  Estatal, Generalitat de Catalunya ( Agaur, Accio) 

1.2  Convocatorias  de proyectos de investigación con financiación privada: La Caixa, BBVA, Marató TV3, Ramon Areces, etc

 

1.1 Proyectos con Financiación Pública 

Plan Estatal 2019-2020. Agencia Estatal de Investigación Projectes I+D corresponent als Programes “Retos” i “Generación del Conocimiento” de l’any 2019

Aquesta convocatòria finançarà dos tipus de projectes de recerca:

El termini de presentació de sol·licituds a l’Oficina de Recerca i Innovació a la URL  finalitza el 14 d’octubre de 2019 a les 14:00.


Generalitat de Catalunya.

Agaur

Acció  


1.2 Proyectos con Financiación Privada  

 


 2. BECAS Y CONVOCATORIAS PARA IP JUNIOR Y POSTDOC.  

 


     

3. BECAS PARA DOCTORANDOS, TÉCNICOS

Aquesta convocatòria té como objectiu atorgar ajuts a universitats, centres de recerca, així com a empreses i institucions per al desenvolupament d’un projecte de doctorat industrial.
Els terminis de presentació de sol·licituds són els següents:
•            Per a la 1a resolució parcial:  fins al 16 d'abril de 2019 a les 14:00h.
•            Per a la 2a resolució parcial:  des del 17 d'abril de 2019 fins a l'11 de juny de 2019 a les 14:00h.
•            Per a la 3a resolució parcial: des del 12 de juny de 2019 fins al 8 d'octubre de 2019 a les 14:00h.
•            Per a la 4a resolució parcial: des del 9 d'octubre de 2019 fins al 10 de desembre de 2019 a les 14:00h.
Recordeu que cal presentar la proposta mitjançant el formulari un mínim de 5 dies hàbils abans de les dates de tancament de cada període
 

a) Candidats  
Nota mitjana mínima d'expedient acadèmic  igual o superior a 6,50 sobre 10.
Haver estat acceptades en un programa de doctorat  a Catalunya, en el moment d'acceptar l'ajut
b) Directors de tesi 
Ser investigadors principals o membres del projecte de recerca, contracte o conveni de recerca o de transferència al qual s'incorpora o es vincula la persona candidata. En el cas dels convenis o contractes de recerca o de transferència de coneixement, han de tenir un valor mínim de 24.000,00 euros
Formar part d'un grup de recerca reconegut per la Generalitat de Catalunya (SGR) vigent durant el període de contractació de la persona candidata.

 

Data límit AGAUR: 17-10-2019


4. COLABORACIÓN CON LA INDUSTRIA 

INNOTEC

L'ajut INNOTEC finança des d’un 25 fins a un 70 % de projectes d'R+D, d’entre 50.000 i 200.000 euros, desenvolupats per empreses establertes a Catalunya. Aquests projectes s'han de dur a terme de forma col·laborativa amb grups universitaris (o CSIC o centres CERCA) acreditats TECNIO.
Les despeses subvencionables amb l'ajut INNOTEC són les següents:
a) Personal:
Investigadors, tècnics i personal auxiliar
Personal involucrat en el projecte
b) Col·laboracions externes:
Contractació de Recerca i Desenvolupament (només per part de l'empresa)
Altres despeses de consultoria i assessorament
c) Amortització d’equipament i instrumental per al projecte

Data límit: 17-10-2019

 


5.VIAJES, ESTANCIAS CORTAS.  


6. REDES