Esta sección de financiamiento nacional está dividida en seis categorías principales:

1: Proyectos de investigación.
2: Becas y convocatorias para IP Junior  y postdoc.
3: Becas para doctorandos.
4: Colaboración con la industria.
5: Viajes, estancias cortas.
6: Redes.                                                 


1. PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

Las convocatorias competitivas de proyectos nacionales están divididas según el tipo de financiación en:  

1.1 Convocatorias de proyectos de investigación con financiación pública:  Estatal, Generalitat de Catalunya ( Agaur, Accio) 

1.2  Convocatorias  de proyectos de investigación con financiación privada: La Caixa, BBVA, Marató TV3, Ramon Areces, etc

 

1.1 Proyectos con Financiación Pública 

MICIU, ISCIII


Generalitat de Catalunya.

 


1.2 Proyectos con Financiación Privada  

Fundació La Caixa :Convocatòria de projectes d'investigació en salut 

L’Obra social La Caixa  obre la tercera edició de la convocatòria de projectes d'investigació en salut.

Els projectes presentats s’han d’emmarcar en les àrees temàtiques següents:

 1. Neurociències
 2. Oncologia
 3. Malalties cardiovasculars i metabòliques relacionades
 4. Malalties infeccioses
 5. Tecnologies facilitadores en les quatre àrees temàtiques anteriors.  Quins projectes es poden presentar a l’àrea de tecnologies facilitadores? S’hi poden presentar projectes en els quals la recerca estigui basada en la creació i el desenvolupament de tecnologies facilitadores en salut, com ara micro- i nanoelectrònica, ciència computacional, big data, fotònica, nanotecnologia, biotecnologia, materials avançats i sistemes de fabricació avançats.

En aquesta edició 2020, les propostes de projecte, de fins a 3 anys d’execució, poden ser:

 • Individuals: Poden rebre ajuts de fins a un màxim de 0.5M€ €.
 • En consorci de recerca: 2 - 5 organitzacions de recerca,  poden rebre ajuts de fins a un màxim de 1M €

Finançament: La convocatòria 2020 estar dotada de 15M. Convocatòries anteriors:  La convocatòria 2018 va estar dotada de 12M€, la convocatòria 2019 va estar dotada de 15M€,

Obertura de la nova plataforma on-line pel registre d’usuaris: 9 de desembre de 2019,Obertura de la nova plataforma on-line per la sol·licitud de propostes: 8 de gener de 2020, Tancament de la convocatòria: 12 de febrer de 2020

 

Apoyar a grupos emergentes para consolidar sus líneas de investigación mediante la concesión de ayudas financieras por parte de la Fundación Científica AECC a proyectos de investigación de calidad en cáncer con clara orientación traslacional que se realicen en su totalidad en España.

Beneficiarios Investigadores independientes de un grupo emergente y vinculados a una entidad pública o privada sin fines lucrativos capacitada para la investigación científica en España.

Duración de la Ayuda 3 años

Dotación econòmica 300.000 euros brutos a 3 años a razón de 100.000 euros brutos al año.

Fecha límite:   30/ene/2020

 

Promover la investigación colaborativa a través de grupos de investigación multidisciplinares que respondan a una necesidad clínica existente.

Beneficiarios Investigadores con carrera científica demostrable que desarrollen su actividad en entidades públicas o privadas sin fines lucrativos capacitadas para la investigación científica en España.

Duración de la Ayuda Máximo 5 años

Dotación Económica Entre 500.000€ y un 1.000.000€ distribuido en 5 anualidades

Fecha límite:   14/feb/2020

 

Financiar proyectos de investigación estratégicos para la AECC y los pacientes con cáncer. Proyectos de investigación general en cáncer, proyectos en cánceres poco frecuentes y cáncer infantil, prevención, paliativos y epidemiología.

Beneficiarios Investigadores vinculados a una entidad pública o privada sin fines lucrativos capacitada para la investigación científica en España.

Duración de la Ayuda 3 años

Dotación econòmica 300.000 euros brutos a 3 años a razón de 100.000 euros brutos al año

Fecha límite:   30/ene/2020

 


 2. BECAS Y CONVOCATORIAS PARA IP JUNIOR Y POSTDOC.  

Beca postdoctoral de 2 anys de durada i l’import de l’ajut: 44.100 00 €  anual que cobreix cost tota. Hi ha un asssignació de recerca i formació de 4.000  € anual
Requisits dels candidats
•    Estar en possessió d'un títol de doctorat obtingut entre l'1 de gener de 2012 i el 31 de desembre de 2017
•    Un mínim de dos anys d’experiència postdoctoral fora de l’Estat espanyol
•    No haver residit o treballat a l’Estat espanyol més de dotze mesos en els darrers tres anys anteriors a la data de presentació de la sol·licitud.
  Data límit 03-02-2020

 

Concesión de ayudas a investigadores recién doctorados para el desarrollo de un proyecto de investigación en cáncer en un centro español con posibilidad de realizar una estancia formativa en un centro de referencia nacional o internacional para promover el talento de los jóvenes investigadores en esta primera etapa formativa postdoctoral.

Beneficiarios     Doctores y/o Especialistas (menos de 4 años desde la obtención del título de doctor).

Duración de la Ayuda   2 años (Posibilidad de prórroga 2 años adicionales con la misma dotación económica).

Dotación económica     80.000 euros brutos a 2 años (40.000 euros brutos por año).

Fecha límite: 12/dic/2019

Beneficiarios Doctores (más de 4 años desde la obtención del título).

Duración de la Ayuda 2 años (posibilidad de prórroga 2 años adicionales).

Dotación econòmica 100.000 euros brutos a 2 años (50.000 euros brutos por año). Posibilidad de prórroga 2 años adicionales con la misma dotación económica..

Fecha límite: 12/dic/2019

 


3. BECAS PARA DOCTORANDOS, TÉCNICOS

Beques Doctorat Inphinit Retaining

Obra social La Caixa obre la convocatòria de 30 beques de doctorat er dur a terme la seva activitat investigadora en qualsevol disciplina i en qualsevol universitat o centre de recerca d’Espanya

Requisits Beques Doctorat Inphinit Retaining

 • Experiència: A la data de tancament de la convocatòria els candidats han d’estar en els primers quatre anys de la seva carrera investigador (eg. han terminat el  Grau o Master 300ECTS fa meys de 4 anys)
 • Expedient acadèmic: els candidats han finalitzat els estudis que condueixen a la obtenció d’un títol universitari oficial espanyol  de 300 crèdits ECTS, dels quals almenys 60 crèdits han de correspondre a un nivell de màster
 • Mobilitat: els candidats han d’haver residit o a Espanya durant més de dotze mesos en els tres anys immediatament anteriors a la data de tancament de la convocatòria. Els candidats que obtinguin una beca hauran de cursar el doctorat en una universitat o centre de recerca on no hagin cursat anteriorment estudis de grau o llicenciatura.
 • Nivell d'anglès: Els candidats han de tenir un nivell demostrable d’anglès (B2 o superior)

Data límit: 26-02-2020.

Aquesta convocatòria té como objectiu atorgar ajuts a universitats, centres de recerca, així com a empreses i institucions per al desenvolupament d’un projecte de doctorat industrial.
Els terminis de presentació de sol·licituds són els següents:
   Per a la 4a resolució parcial: des del 9 d'octubre de 2019 fins al 10 de desembre de 2019 a les 14:00h.

Recordeu que cal presentar la proposta mitjançant el formulari un mínim de 5 dies hàbils abans de les dates de tancament de cada període
 

 


4. COLABORACIÓN CON LA INDUSTRIA 

 


5.VIAJES, ESTANCIAS CORTAS.  


6. REDES