Esta sección de financiamiento nacional está dividida en seis categorías principales:

1: Proyectos de investigación.
2: Becas y convocatorias para IP Junior  y postdoc.
3: Becas para doctorandos.
4: Colaboración con la industria.
5: Viajes, estancias cortas.
6: Redes.                                                

Estrategia Española de Ciencia y Tecnologia y de Innovacion 2013-2020

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1. PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

Las convocatorias competitivas de proyectos nacionales están divididas según el tipo de financiación en:  1.1 Convocatorias de proyectos de investigación con financiación pública:  Estatal, Generalitat de Catalunya ( Agaur, Accio) y 1.2  Convocatorias  de proyectos de investigación con financiación privada: La Caixa, BBVA, Marató TV3, Ramon Areces, etc

1.1 Proyectos con Financiación Pública 

Noves línies de finançament a projectes de recerca i innovació impulsats i desenvolupats pels centres de recerca i tecnologia de la ciutat i la seva àrea metropolitana.
Enguany, l’Ajuntament de Barcelona i ”la Caixa” destinen un total de 900.000 € per promoure projectes que giren al voltant de dos àmbits temàtics: (1) l’envelliment i la qualitat de vida, i (2) la mobilitat i el respecte i la protecció del medi ambient, per contribuir a la modernització de la ciutat de Barcelona
Destinataris: Agrupacions d’un mínim de tres institucions sol·licitadores, dues de les quals han de ser de l’àmbit de la recerca. Es valorarà que una entitat sigui del tercer sector o empreses.
Finançament: 150.000 euros/projecte.
Data límit: 09-08-2019

Plan Estatal 2019-2020. Agencia Estatal de Investigación

La Agencia Estatal de Investigación (AEI) ha publicado por primera vez un calendario con las fechas de apertura y resolución de convocatorias para 2019 y 2020. En concreto se espera que las convocatòries 2019 de Proyectos I+D+i “Retos Investigación y Proyectos de I+D de generación de conocimiento se abran en septiembre 2019. 

El Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica 2017-2020 está integrado por cuatro Programas Estatales:  (1) Promoción del Talento y su Empleabilidad;  (2) Generación del Conocimiento y Fortalecimiento Científico y Tecnológico del Sistema,   (3) Liderazgo Empresarial en  I+D+i, (4)  I+D+I Orientada a los Retos de la Sociedad 

 


Generalitat de Catalunya.

Agaur

  

 

-Modalitat A. Ajuts Llavor per a projectes innovadors amb potencial d'incorporació al sector productiu.L'import de cada ajut Llavor és d'un màxim de 20.000 €
-Modalitat B. Ajuts Producte destinats a l'obtenció de prototipus i a la valorització i transferència dels resultats d'investigació generada per equips de recerca de Catalunya.L'import de cada ajut Producte és d'un màxim de 100.000 €
Termini de presentació: 1 de juliol de 2019
 

 

Acció  


L'Estratègia de recerca i innovació per a l'especialització intel·ligent de Catalunya (RIS3CAT) és la resposta de Catalunya a l'exigència de la Comissió Europea que els estats i les regions de la Unió Europea elaborin estratègies de recerca i innovació per a l'especialització intel·ligent (research innovation strategies for smart specialisation, RIS3) que s'ajustin al seu potencial d'innovació.
Amb el repte de reforçar els vincles i la col·laboració entre el sistema d'R+D+I i el teixit productiu, la RIS3CAT estableix les prioritats de les polítiques públiques de recerca, desenvolupament i innovació (R+D+I) i les actuacions que tindran el suport del Programa operatiu del FEDER Catalunya 2014-2020, d'acord amb quatre objectius estratègics, que es corresponen amb quatre eixos d'actuació

Esquema de Research Innovation Strategies for Smart Specialisation (RIS3) a Catalunya

Com podeu participar en els programes finançats amb fons estructurals?


1.2 Proyectos con Financiación Privada  

MIT-SPAIN ”la Caixa” Foundation SEED FUND

El Massachusetts Institute of Technology (MIT) té l’objectiu de promoure el coneixement i la recerca en ciència, tecnologia i altres àrees que serveixin per afrontar els grans reptes del segle XXI. ”la Caixa”, coneixedora del potencial del MIT, ha creat, en col·laboració amb aquesta institució, la convocatòria de projectes MIT-SPAIN ”la Caixa” Foundation SEED FUND.
A través d’una convocatòria de propostes anual, el MIT-SPAIN ”la Caixa” Foundation SEED FUND proporciona ajuts amb l’objectiu de donar suport a projectes d’investigació desenvolupats conjuntament entre universitats i centres de recerca espanyols i grups de recerca del MIT.
La convocatòria pretén incrementar la col·laboració entre professors, investigadors i estudiants de l’Estat espanyol i del MIT. Totes les universitats i institucions de recerca sense ànim de lucre espanyoles poden participar en la convocatòria, en col·laboració amb un o diversos grups de recerca del MIT.
L’ajut màxim és de 30.000 $ per projecte i s’han de centrar en els àmbits següents:
 
- Salut: càncer, sida-VIH, malalties cardiovasculars, malalties neurodegeneratives, salut global i planetària.

- Energia: noves fonts d’energia i energies renovables.

- Economia global: economia, ciència i tecnologia com a eines per combatre la desigualtat social.

La tercera convocatòria estarà oberta  fins al 17 de setembre de 2019.
 

 


 2. BECAS Y CONVOCATORIAS PARA IP JUNIOR Y POSTDOC.  

El programa Tecniospring INDUSTRY ofereix ajust per a la contractació de personal d’R+D qualificat (postdoctoral) durant dos anys.
Poden sol·licitar-lo entitats acreditades TECNIO (IQS) o empreses amb seu operativa a Catalunya. Les  entitats acreditades TECNIO poden desenvolupar projectes de recerca aplicada i participar en activitats de formació en transferència tecnològica, emprenedoria i difusió de la seva activitat a la ciutadania. 

La propera convocatòria té prevista l'obertura el juliol de 2019 i tancament al 30 setembre 2019

 

La Fundació l’Obra Social “la Caixa” convoca 15 ajuts postdoctorals de tres anys per a la contractació d’investigadors/es que duran a terme la seva activitat investigadora en qualsevol universitat o centre de recerca d’Espanya.
La convocatòria comprèn totes les àrees del coneixement i s’adreça a totes aquelles persones de qualsevol nacionalitat, que compleixin els següents requisits:
  1. Haver obtingut el títol de doctor/a entre el 8 d’octubre de 2012 i el 8 d’octubre de 2017.
  2. Haver residit, estudiat o treballat a Espanya durant més de 12 mesos en els darrers 3 anys. Les estades curtes i vacances no es tindran en compte.
  3. Haver realitzat estades d’investigació predoctoral o postdoctoral en centres o universitats no espanyoles, ja sigui de caràcter continu o discontinu durant almenys sis mesos previs a la data del tancament de la convocatòria.

Els contractes tenen una durada màxima de 3 anys (primer un any i seguidament dues renovacions si es supera favorablement l’informe anual de seguiment).La dotació econòmica màxima serà de 305.100 euros, 
El termini per presentar sol·licituds finalitza el 8 d’octubre de 2019 a les 14.00.

 

 


3. BECAS PARA DOCTORANDOS, TÉCNICOS

Aquesta convocatòria té como objectiu atorgar ajuts a universitats, centres de recerca, així com a empreses i institucions per al desenvolupament d’un projecte de doctorat industrial.
Els terminis de presentació de sol·licituds són els següents:
•            Per a la 1a resolució parcial:  fins al 16 d'abril de 2019 a les 14:00h.
•            Per a la 2a resolució parcial:  des del 17 d'abril de 2019 fins a l'11 de juny de 2019 a les 14:00h.
•            Per a la 3a resolució parcial: des del 12 de juny de 2019 fins al 8 d'octubre de 2019 a les 14:00h.
•            Per a la 4a resolució parcial: des del 9 d'octubre de 2019 fins al 10 de desembre de 2019 a les 14:00h.
Recordeu que cal presentar la proposta mitjançant el formulari un mínim de 5 dies hàbils abans de les dates de tancament de cada període
 


4. COLABORACIÓN CON LA INDUSTRIA 


5.VIAJES, ESTANCIAS CORTAS.  


6. REDES